Byggnads diskuterade energieffektivisering, ungdomsarbetslöshet och huvudentreprenörsansvar med Miljöpartiet

Byggnads ordförande Johan Lindholm träffade i veckan bl.a. Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och riksdagsledamoten Per Bolund för att diskutera energieffektivisering av bostäder, åtgärder för att få ner ungdomsarbetslösheten och behovet av huvudentreprenörsansvar på arbetsmarknaden.

- Jag fick en inbjudan och vi hade givande samtal och diskuterade flera frågor som är viktiga för Byggnads och dess medlemmar. Miljöpartiet är intresserat av att ta del av Byggnads förslag om att införa energisparlån för att få igång energieffektivisering av Sveriges bostadsbestånd. Ska vi nå uppställda klimatmål måste våra politiker vidta åtgärder nu och vill Miljöpartiet ta initiativ så välkomnar vi naturligtvis det, säger Johan Lindholm i en kommentar.

- En annan viktig fråga som diskuterades var den höga ungdomsarbetslösheten. Vi var helt överens om att det måste till kraftfulla åtgärder för att få ner arbetslösheten. Får vi igång bostadsbyggandet så vet vi att det är en motor för att få fler i sysselsättning, fortsätter Johan Lindholm

- Vi tog också upp kravet på huvudentreprenörsansvar som Byggnads drev i avtalsrörelsen. Det kändes bra att få beskriva den situation vi har på byggarbetsplatserna med massor av underentreprenörer i långa kedjor där människor blir utnyttjade. Vi beskrev vår lösning på problemet, att införa ett huvudentreprenörsansvar och vi möttes av stor förståelse, menar Johan Lindholm

- Vi fortsätter nu att träffa fler riksdagspartier för att diskutera dessa viktiga frågor. Vi kan inte vänta på politiska initiativ och jag eftersöker breda politiska lösningar, avslutar Johan Lindholm

Dokument & länkar