Byggnads kommenterar asbest vid skolrenovering

Den livsfarliga och cancerogena partikeln asbest har spridits vid en skola i Örebro, där byggnadsarbetare och förbipasserande riskerat exponering. Idag finns över 400 000 ton asbest spritt över hela landet i befintligt bestånd. Byggnads kräver att arbetsgivare och fastighetsägare tar sitt arbetsmiljöansvar fullt ut.

– Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret. Någonstans har det gått fel, då personal rivit asbest utan att följa regelverket, säger Ulf Kvarnström, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Byggnads förbundskontor.

– Det är främst vid rivning och renovering som personer som vistas i anslutning till byggnaden riskerar att exponeras. Asbest är hudgenomträngande och partiklarna så små att det svårt att skydda sig, det är därför extra viktigt att arbetet utförs korrekt, fortsätter Ulf Kvarnström.

– Inom Byggnads arbetar vi ständigt med utbildningsinsatser och lägger skyddsstopp på arbetsplatsen om vi får reda på brister. I slutändan är det dock ett arbetsgivaransvar som de behöver ta. Det handlar om människors liv och hälsa, avslutar Ulf Kvarnström.

2014 avled 147 personer i cancerformen samtidigt som människor än idag fortsätter exponeras för asbestpartiklar. Bara i januari i år har 120 nya fall upptäckts. 

För mer information:

Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig Byggnads.
070 235 00 85  


http://www.byggnads.se/

Taggar:

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Inom Byggnads arbetar vi ständigt med utbildningsinsatser och lägger skyddsstopp på arbetsplatsen om vi får reda på brister. I slutändan är det dock ett arbetsgivaransvar som de behöver ta. Det handlar om människors liv och hälsa, avslutar Ulf Kvarnström.
Ulf Kvarnström