Byggnads uttalar sitt stöd för Svensk Pilotförenings kamp att organisera sig och uppmanar till bojkott av Ryanair

Idag sammanträder Byggnads förbundsfullmäktige vid Arlanda flygplats. Vi vill ta tillfället i akt att uttala vårt stöd för Svensk Pilotförenings kamp att organisera sig och uppmanar till bojkott av Ryanair.

Företag som är verksamma i Sverige ska ha lika villkor, oavsett om man är ett utländskt företag eller ett svenskt företag. Det är en viktig byggsten i den svenska modellen och en förutsättning för konkurrens på lika villkor.

Under den senaste tiden har det vid flera tillfällen framkommit i media att de anställda i Ryanair arbetar under oerhört dåliga villkor. Ryanairs syn på flygsäkerhet kan ifrågasättas, Svensk Pilotförening har uttryckt stor oro och Byggnads instämmer i deras farhågor.

Vi ställer oss följande frågor:

-         Varför får inte Ryanairs personal organisera sig?

-         Hur kan vi acceptera företag som hotar piloter med sparken om de vill organisera sig för bättre arbetsförhållanden?

-         Hur kan vi i Sverige 2013 acceptera flygbolag som tummar på flygsäkerheten?

Enligt FN:s stadgar har alla människor rätt att organisera sig. Det är inte värdigt ett land som Sverige att Svensk Pilotförening ska behöva föra en kamp för att få organisera sig. Det är inte acceptabelt att konkurrera med lägre löner och sämre villkor. I värsta fall sker detta med livet som insats. Vi kan aldrig acceptera att företag i Sverige förbjuder de anställda att organisera sig fackligt och flyttar oss 100 år tillbaka i tiden.

Vi har avskaffat brukspatronernas inflytande över det svenska samhället. Det gör oss därför än mer upprörda när företag åter igen behandlar människor på detta sätt. Vägran att teckna kollektivavtal snedvrider också den sunda konkurrensen.

Vi står upp för bra arbetsvillkor i alla branscher. Därför kommer vi att följa frågan noggrant och har idag fattat beslut om att inte flyga med oseriösa företag som Ryanair.

Vi måste stå upp för den svenska modellen och rätten att teckna kollektivavtal.

Därför uttalar Byggnads förbundsfullmäktige att:

-         Vi stödjer Svensk Pilotförenings kamp för att få organisera sig och teckna kollektivavtal

-         Vi uppmanar Byggnads medlemmar att inte flyga med Ryanair så länge de förvägrar de anställda rätten att organisera sig

-         Byggnads kommer inte att flyga med Ryanair så länge de förvägrar de anställda rätten att organisera sig och fackföreningarna att teckna kollektivavtal

Dokument & länkar