Flera stockholmare tilldelas Byggnads kulturstipendier2007-05-26Flera stockholmare tilldelas Byggnads kulturstipendier Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) varje år ut ett antal kulturstipendier. Stipendierna delas ut för främjandet av en kulturell insats eller förkovran. De kan fås för vidareutveckling inom varje gren av kulturell verksamhet i vidsträckt bemärkelse, t ex litteratur, bildkonst och musik. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma, exempelvis journalistisk verksamhet. I år delas 220 000 kronor ut.

Den 10 juni delar Mona Sahlin ut Byggnads kulturstipendier. Pressinbjudan till stipendieutdelning kommer vid senare tillfälle. Bilder från stipendieutdelningen och stipendiaterna går att ladda ner från Byggnads hemsida, www.byggnads.se, från kvällen den 10 juni.

Stipendienämnden består av: Mona Sahlin, ordförande, Berit Skogsberg, litteratur, Anders Berglund, musik, Jordi Arkö, bildkonst, Leif Hjelm, scenkonst, Thomas Gustavsson, 2:e ordf. Byggnads, övriga områden, Christina Ohlsson, sekreterare.

Stipendiater litteratur

Författaren Maria Hamberg, Norsborg. I nära trettio år har Maria Hamberg försörjt sig som industriarbetare, bl.a. svetsare, plåtslagare och lastbilsmontör. Hon "tänkte på jobbet och skrev på helgerna" och 2002 debuterade hon med novellsamlingen "På väg till natten". 2004 följde en ny novellsamling, "Några gjorde hålen" och nu 2008 kom romandebuten "Greklandssommaren" som blev hennes genombrott som författare. Hon tilldelas Byggnads kulturstipendium som stöd och uppmuntran i arbetet med nästa roman. Maria Hamberg tilldelas 20 000 kr.

Författaren Stefan Lindberg, Årsta, var 2001–2004 husdramatiker på Ung scen/Öst, Östgötateatern och har skrivit sju pjäser. Hans första bok, novellsamlingen "Tusen nålar" kom 1999 och åtföljdes av romanen "Min terapi" 2002. I år kom hans tredje bok, den mycket uppmärksammade "I Gorans ögon", med beteckningen "Berättelser". Författaren ser den som den första i en tänkt trilogi och han tilldelas Byggnads kulturstipendium för sitt fortsatta arbete med detta lovande projekt. Stefan Lindberg tilldelas Byggnads kulturstipendium på 10 000 kr.

Författaren Sven Olov Karlsson, Bandhagen. Sven Olov Karlsson berättar i sin kritikerrosade debutroman "Italienaren" 2003 om ett Sverige som sällan syns i tidningarna, en avfolkningsbygd i Bergslagen. Nu i dagarna utkommer hans andra roman "Amerikahuset" med handlingen förlagd till samma trakter. Båda romanerna har redan antagits till utgivning i Norge och Holland. Och hösten 2008 kommer reportageboken "Svenska ödehus". En spännande inledning på ett författarskap som Byggnads vill belöna med sitt kulturstipendium på 10 000 kr.

Stipendiater musik

Emil Jonason är klarinettist och har avslutat solistdiplomutbildning vid Musikhögskolan i Stockholm. Inför kommande solistuppdrag med Kungliga filharmoniska Orkestern tilldelas Emil Byggnads kulturstipendium på 10 000 kr för att finansiera lektioner för bl.a. prof. Yehuda Gilad.

Alica Tserkovnaja studerar flöjt på Musikhögskolan i Malmö och har av sina lärare fått omdömet att vara "en av de största flöjtbegåvningarna på många år vid Musikhögskolan i Malmö". Alicia Tserkovnaja får Byggnads kulturstipendium på 10 000 kr bland annat för att investera i nytt instrument samt delta i sommarkurs i Nice.

Lennart Westman, Stockholm, är tonsättare och ska "tonsätta" – konstnärligt dokumentera i klang och bild (tillsammans med fotografen Josef Doukkali) - tillkomsten av Rosenlundsterassen på Söder i Stockholm. Lennart Westman tilldelas Byggnads kulturstipendium på 10 000 kr.

Anna Högberg (TrioEl), Härnösand. Under studierna på Birka Folkhögskola bildade Anna tillsammans med Marie Hanssen Sjåvik samt Christina Ekdahl, gruppen TrioEl, som spelar en spännande crossover-musik med rötterna i jazzen. TrioEl tilldelas Byggnads kulturstipendium på 15 000 kr för att möjliggöra en turné med gruppen.

Vadstena-Akademin. I samband med produktion Four Nights of Dream av tonsättaren Moto Osada ämnar Vadstena-Akademin anordna en kurs för orkestermusiker i pedagogiskt publikarbete inriktat på barn och unga. Syftet är att ge musikerna verktyg för att kunna introducera barn och unga till opera och klassiska musikinstrument. Vadstena-Akademin tilldelas Byggnads kulturstipendium på 20 000 kr.Stipendiater bildkonst

Göran Hägg, Stockholm, är en väletablerad bildkonstnär som arbetar stort, idérikt och med ett starkt personligt uttryck. Göran Hägg får Byggnads konststipendium 2008 till stöd för sitt "skulpturala musikmaskin projektet". Göran Hägg tilldelas Byggnads kulturstipendium på 15 000 kr.

Hanna Stahle är en väl förankrad konstnär och administrativ kulturprofil på Gotland. Hanna Stahle får Byggnads konststipendium 2008 till stöd för "experimentellt arbete i glashytta". Hanna Stahle tilldelas Byggnads kulturstipendium på 10 000 kr.

Chung Lee Wang Gurt, Stockholm, har en bred bas förankrad både i kinesiskt och svenskt konstliv. Chung Lee har sedan många år varit ett starkt konstnärligt och personligt stöd för många unga konstnärer och konstnärs- kollegor i Sverige. Chung Lee Wang Gurt tilldelas Byggnads kulturstipendium på 20 000 kr för konstvideoprojektet "om ett resande - geografiskt, kulturellt och socialt".

Malin Vulcano och Carlos Decker, Stockholm, arbetar med konst som tänjer på gränserna mellan att roa och att oroa. Malin Vulcano och Carlos Decker får Byggnads konststipendium 2008 till stöd för "Projekt Noha" i Väsby konsthall där de konstnärligt arbetar med ett medvetet focus mot aktuella miljöfrågor. Malin Vulcano och Carlos Decker tilldelas Byggnads kulturstipendium på 20 000 kr.

Stipendiater scenkonst

Anna Netterlid från Skåne vill skapa och utveckla en ny och spännande dimension av scenkonsten genom att sätt upp showen "De fyra elementen". Hennes egen motivering är ren njutning i sig och lyder: Med luftakrobatik i olika former vill jag göra en modern och visuell tolkning av jord, vatten, eld och luft. Jag vill vidga vyerna med ett artisteri som inte enbart tar form på scengolvet framför, utan även över och runt om publiken. Vem kan motstå sådana högtflygande planer och poetiskt uttryckssätt? Anna Netterlid, som bland annat har synts i TV4:s Talang 2008, tilldelas Byggnads kulturstipendium på 10 000 kr.

Riddarhyttans Arbetareteater, Bergslagen, är ett projekt som går ut på att genom scenkonsten gestalta livet i den västmanländska industriorten Riddarhyttan. Tillsammans med byns invånare vill man synliggöra villkoren för ett litet samhälle och stärka den lokala identiteten. Det känns väldigt roligt och angeläget att på detta sätt kunna bidra till att genom teater ge människor en möjlighet att tolka sin livssituation och stärka samhörigheten hos människor i Riddarhyttan. Riddarhyttans Arbetareteater tilldelas Byggnads kulturstipendium på 20 000 kr.

Tove Brunnberg, Skultuna, har sedan sin examen från Kungliga Balettskolan arbetat med flera olika projekt inom dans i gränsöverskridande samarbeten med poeter, musiker och operasångare. Tove Brunnberg har också en strävan att i dansen ifrågasätta maktstrukturer och genus. Genom stipendiet får Tove möjlighet att åka till New York för att som hon själv säger "obehindrat och oberoende suga i sig av konstflödet i New York". En sådan självständighet ett sådant ifrågasättande måste självklart uppmuntras. Tove Brunnberg tilldelas Byggnads kulturstipendium på 10 000 kr.

Stipendiat form, design, arkitektur, konsthantverk

Eva Åkerstedt, Borås, har valt att tolka tanken av en upplevd situation i form av kläder. I designprocessen använder hon kamera och rörlig film för att skissa och förhålla sig till form, kropp och rum och bygger material, silhuette och outfit efter det. Genom stipendiet får Eva ett stöd i sitt fortsatta skapande där hög kvalitet, experimentellt tänkande och konstnärligt uttryck sätts i första rummet. Eva Åkerstedt tilldelas Byggnads kulturstipendium på 10 000 kr.

2 (3)Pressmeddelande