• news.cision.com/
  • Byggnads/
  • Larmrapport: nio av tio undersökta byggarbetsplatser bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Larmrapport: nio av tio undersökta byggarbetsplatser bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Report this content

Extra skyddsronder som Byggnads har gjort visar på utbrett slarv med att skydda anställda mot vibrationsskador. Nu kräver Byggnads att sanktioner införs mot de arbetsgivare som inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter på.

- Det är inte värdigt Sverige av idag att arbetares hälsa och liv offras på grund av slarv eller okunskap från arbetsgivarna, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm. Vi på Byggnads kräver att arbetsgivarna tar sitt ansvar att följa de föreskrifter som finns för vibrationsskador och sanktioner måste införas mot de arbetsgivare som inte gör det.

I samband med Arbetsmiljöveckan i oktober genomförde Byggnads drygt 1 200 extra skyddsronder på både stora och små byggföretag. Vid 9 av 10 besökta arbetsplatser upptäcktes brister i skyddet mot vibrationsskador. Enligt Arbetsmiljöverket arbetar varje dag omkring 400 000 människor inom byggbranschen med vibrerande verktyg och maskiner i mer än två timmar. Varje år drabbas cirka 100 personer av vibrationsskador. Personen kan inte längre skilja mellan kallt och varmt och händerna helt domnar bort. Ofta är skadorna permanenta.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att byggarbetsplatserna är säkra. Ett stort problem är att de som slarvar med skyddet inte riskerar några påföljder. Inga böter eller andra sanktioner. Med kännbara sanktioner skulle förändringen mot säkrare arbetsplatser kunna gå fortare.

- Hundra byggnadsarbetare per år ska inte behöva sluta i branschen och vara skadade för livet. Här måste det bli ändring, säger Johan Lindholm.

Kontakt:

Johan Lindholm,
Förbundsordförande Byggnads
070 306 65 40

Caroline Bexius
P
ressekreterare Byggnads
0725 21 10 50

http://www.byggnads.se/

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Hundra byggnadsarbetare per år ska inte behöva sluta i branschen och vara skadade för livet. Här måste det bli ändring.
Johan Lindholm, ordförande Byggnads