Malmöbor får Byggnads Kulturstipendium

Report this content

Byggnads kulturstipendium delas ut på kongressen Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år ut ett antal kulturstipendier för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning. Under kongressen i Göteborg delas idag Byggnads kulturstipendium för "främjandet av en kulturell insats eller förkovran".


Foto: Julia Sjöberg

Det är sammanlagt nästan 300 000 kr som går till 19 mottagare inom kulturyttringar som litteratur, journalistik, musik, bildkonst och dans. Av  stipendiaterna som idag mottag sina stipendier ur ordföranden Johan Lindholms hand är två stycken verksamma i Skåne.

-Våra stipendiater arbetar med stort engagemang och fullständig närvaro, de arbetar för att vi ska kunna leva jämställt och för en positiv samhällsutveckling, sa Johan Lindholm i sitt tal till stipendiaterna. Ett stipendium kan vara skillnaden mellan att orka och att ge upp.

Stipendierna ges till yrkesverksamma kulturarbetare med en viss etablering inom sitt område. Stipendienämnden tar hänsyn till om det konstnärliga perspektivet är att bryta ny mark, om det finns en kombination av socialt engagemang och kulturellt uttryck och om viljan är att nå en bred publik för att sprida kunskap i en viktig fråga eller inom ett viktigt ämne.

-Stipendiet betyder jättemycket, mycket pengar för en frilansare som gör det möjligt att göra mer av det jag vill. Dessutom kul att få äran, säger Hiram Li, frilansjournalist. Jag håller på med ett projekt om fattigdom i Malmö. Jag har skrivit mycket om papperslösa  och fattigdom och det syns för lite. Vi möter dem och ser dem, men ändå inte.

Stipendiaterna offentliggjordes den 16 maj. Läs hela pressmeddelandet här http://www.byggnads.se/aktuellt/2018/de-far-byggnads-kulturstipendium-2018/

Stipendiaterna från Malmö är:

Journalistik
Hiram Li, Malmö

Film
Anneli Ström-Villaseca, Malmö

Kontakt:

Byggnads pressjour
010 601 15 00

Hans Reuterskiöld
0725 40 86 19

http://www.byggnads.se/

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ett stipendium kan vara skillnaden mellan att orka och att ge upp.
Johan Lindholm