ByggPartner bygger koldioxidneutrala Villazero med kvinnligt arbetslag

Report this content

Ett husbygge som ska lyfta hållbarhet och jämställdhet. Det är tanken med koldioxidneutrala och Svanenmärkta Villazero, som ska byggas av ett helt kvinnligt arbetslag. ByggPartner är stolt entreprenör för det unika projektet.

Projektets syfte är dels vara en föregångare inom koldioxidneutralt byggande, dels att lyfta kvinnliga förebilder i byggbranschen. De tre initiativtagarna till Villazero är Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik Dalarna och Mondo arkitekter.
Villazero är ett småhus som ska byggas på en för ändamålet inköpt tomt i Borlänge. Huset ska bli helt koldioxidneutralt och certifieras enligt Svanen och NollCo2.
Uppdraget att sätta ihop ett helt kvinnligt arbetslag till Villazero har tilldelats ByggPartner, som vanligtvis inte ens bygger villor, utan bara större projekt. Men den här villan är inte som andra.
- Villazero förenar två av byggbranschens absolut viktigaste frågor - hållbarhet och jämställdhet. Givetvis ställer vi oss bakom en sådan satsning. Vi är stolta över att våra kvinnliga hantverkare fungerar som goda förebilder i byggbranschen, säger Johan Karlsson, entreprenadchef för ByggPartner.

Arbetet med att ta fram det kvinnliga arbetslaget pågår för fullt. Platschef blir Emma Eriksdotter, från ByggPartner. Hon kommer tillsammans med bland andra Lotta Renheim, entreprenadingenjör på ByggPartner, inledningsvis att jobba med att hitta lämpliga underentreprenörer som har tjejer med specialistkompetens inom mark, måleri, rör, med mera.
- Vi är jätteglada att vi hittat en entreprenör som kan uppfylla vår ambition om att verka för en mer jämställd byggbransch. Vi har högt förtroende för ByggPartner då vi vet att dom delar våra värderingar både vad gäller ekologisk och social hållbarhet och vill se samma förändring i byggbranschen, Helena Tallberg, projektledare Villazero.

I samverkansprojektet bidrar även Women Building Sweden, Dalarnas Försäkringsbolag och Byggdialog Dalarna. Villazero har byggstart sensommar 2021.

För mer information:
Johan Karlsson, entreprenadchef
Tel: 070-416 97 51
E-post: johan.karlsson@byggpartner.com

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. I Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare. År 2020 omsatte vi cirka 1,9 miljarder kronor och hade en rörelsemarginal på 3,7%. ByggPartner är noterat på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.