Dela

Kontakt

 • Sture Nilsson

  VD / Koncernchef


  Byggpartner Box 848 781 28 Borlänge
  070-580 04 15
  http://www.byggpartner.se
 • Citat

  Vår konsekventa linje att välja rätt projekt, skapa långsiktiga kundrelationer och fokusera på ett rådgivande arbetssätt är en strategi som ger resultat. Vår orderingång om 764 miljoner kronor i kvartalet ökade med 42 % och är starkare än någonsin liksom orderstocken om 2 475 miljoner kronor.”
  Fredrik Leo, vd
  Framgångsrikt marknadsarbete ökar lönsamheten och orderingången. Vår strategi att arbeta som rådgivande entreprenör placerar oss högre i värdekedjan och ger långsiktiga kundrelationer
  Fredrik Leo, vd
  ByggPartners mångåriga fokus på partnering, samhällsfastigheter och hyresfastigheter ger stabilitet och tålighet mot förändringar på marknaden och sätter oss i en bra position. Under första kvartalet hade vi en historiskt hög orderingång på 628,2 (325,4) miljoner kronor och vi ser fortsatt hög aktivitet i vår del av marknaden. Vi är långsiktiga med ambitionen att vara det främsta valet för partneringprojekt i spannet 50-300 miljoner kronor
  Fredrik Leo, VD
  Det är riktigt kul att vi får genomföra det här projektet med Diös och Trafikverket. Dels på hemmaplan i Dalarna, dels i partnering, som är vår specialgren
  Johan Karlsson, arbetschef på ByggPartner
  Jag vill rikta ett stort tack till Helena för hennes engagemang och den kunskap som hon har bidragit med, både i rollen som CFO men även i koncernledningen
  Fredrik Leo, vd för ByggPartner
  Vi ser fram emot att få Martin som kollega. Det känns riktigt kul att vi kan rekrytera en ny CFO från global nivå, med stor kompetens av digitalisering. Martin blir ett viktigt komplement i bolagets fortsatta expansion
  Fredrik Leo, vd för ByggPartner
  Fortsatt kraftig tillväxt, ökad marginal och ökat resultat
  Fredrik Leo, VD ByggPartner
  Fortsatt kraftig tillväxt gav ökat resultat och stärkt kassa
  Fredrik Leo, VD ByggPartner
  Det är glädjande för oss på ByggPartner att kunna bidra till Gävles utveckling, vi har sett fram emot denna förfrågan från Gavlefastigheter och Gavlegårdarna och är stolta över att ha vunnit upphandlingen
  Fredrik Leo VD på ByggPartner
  En kraftig tillväxt, resultat och rörelsemarginal ökade. Vi har fortsatt fokus på lönsamhet och projektstyrning
  Fredrik Leo, VD ByggPartner
  Investeringen vi nu gör på Campus Falun innebär att vi kommer att ha 10 MW full kapacitet. Detta är början till att etablera EcoDataCenter som Nordens största datacenter-aktör
  Lars Schedin, VD på EcoDataCenter
  Vi är mycket glada över att vi återigen har fått förtroendet att bygga serverhallar åt EcoDataCenter
  Fredrik Leo, VD på ByggPartner
  2018 var ett år som präglades av en stark tillväxt, ett starkt kassaflöde och en rekordstor orderingång. Marginalen i fjärde kvartalet går äntligen åt rätt håll och styrelsen föreslår en ökad utdelning!
  Fredrik Leo, VD ByggPartner
  Delårsperioden visar en stark tillväxt, ett starkt kassaflöde, en rekordstor orderstock men en svagare rörelsemarginal. Arbetet med att öka lönsamheten har börjat, en rad åtgärder har vidtagits
  Fredrik Leo, VD ByggPartner
  Vi är oerhört glada att vårt fina samarbete med Specialfastigheter fortsätter
  Fredrik Leo , VD för ByggPartner
  Vi är oerhört glada att vårt fina samarbete med Specialfastigheter fortsätter
  Fredrik Leo , VD för ByggPartner
  Det är glädjande för oss på ByggPartner att kunna gå vidare till nästa fas med projektet Riggen. Vi har gemensamt med Rodret Bostads AB arbetat med projektet i ett drygt år och känner oss väl förberedda att gå in i produktion
  Fredrik Leo, VD på ByggPartner
  Det är glädjande att vi nu kan starta produktionen av de två första projekten i vårat strategiska partneringsamarbete med Arboga Kommunfastigheter AB
  Fredrik Leo, VD på ByggPartner
  Stark tillväxt under delårsperioden med såväl rekordhög omsättning som orderstock. Nu är fokuset på att öka lönsamheten. Jag ser verkligen fram emot att leda ByggPartner in i framtiden
  Fredrik Leo, VD i ByggPartner
  Det är med stor glädje jag ser Helena tillträda denna roll vilket kommer utveckla bolaget och ytterligare vässa till oss och vårt erbjudande
  Fredrik Leo, VD för ByggPartner
  Jag ser fram emot att få bidraga med min erfarenhet från industri, controlling och projektstyrning för att utveckla vår Service- och Ställningsverksamheten till att ta nästa steg
  Helena Blom, CFO ByggPartner
  Projektgruppen har i sann partneringanda jobbat fram projektet till fas 2. Alla vi på Byggpartner är mycket glada och stolta att vi tillsammans med Sala Kommun kan starta projektet
  Johan Karlsson Arbetschef Dalarna
  Jag fick ett uppdrag av styrelsen när jag anställdes 2013 att göra ByggPartner lönsamt och börsfähigt. I och med börsintroduktionen 2016 och den ökade marknadsandel som ByggPartner tillgodogjort sig i både Stockholm och Mälardalen anser jag att uppdraget är slutfört och därför har jag, tillsammans med styrelsen, kommit fram till att det är ett lämpligt tillfälle att lämna över rodret
  Sverker Källgården
  Fredrik Leo har under sin tid i ByggPartner påvisat affärsmässighet och ett ledarskap som vi tror kommer skapa mervärden för aktieägarna. VD-skiftet kommer att bli smidigt då Fredrik redan är insatt i större delen av bolaget
  Torsten Josephson, ordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB
  Det är glädjande att starta ett nytt samarbete med denna långsiktiga fastighetsägare. Vi letar ständigt efter kunder som delar vår syn att samverkan är det mest kostnadseffektiva sättet att bedriva byggprojekt
  Fredrik Leo, Vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten
  Omsättning och rörelsemarginal på väg upp och rekordstor orderstock!
  Sverker Källgården, VD i ByggPartner
  Det är glädjande för oss på ByggPartner att kunna gå vidare till nästa fas med Vallaskolan. Vi har gemensamt med Sala Kommun arbetat med projektet i ett drygt år och känner oss väl förberedda att går vidare till produktion
  Fredrik Leo, vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten
  Det är glädjande för oss på ByggPartner att kunna bidra till Faluns utveckling, vi har sett fram emot denna förfrågan från Falu kommun och är stolta över att ha vunnit upphandlingen
  Sverker Källgården VD på ByggPartner
  Det är glädjande för oss på ByggPartner att kunna bidra till Avestas utveckling och känner oss inspirerade att ta oss an detta projekt tillsammans med Gamla Byn
  Fredrik Leo, vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten
  Det är glädjande att starta ett nytt samarbete med Lundbergs samt att vi förstärker vår närvaro i Eskilstuna
  Fredrik Leo, vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten
  Vi är glada att kunna tillföra Eskilstuna moderna lokaler som bidrar till en hållbar stadsutveckling och ser fram emot ett konstruktivt samarbete med ByggPartner
  Mattis Markström, Chef projektutveckling Fastighets AB L E Lundberg
  Det är glädjande att vi har fått förtroendet att fortsätta delta i utvecklingen av Ludvika. Projektet ger oss möjligheten att ytterlig stärka vår marknad i Ludvika och vi ser fram emot detta samarbete
  Johan Karlsson, Arbetschef på ByggPartner med ansvar för dalaverksamheten
  Som bolag är vi sedan länge fokuserade på att vara en attraktiv partner och leverantör av samhällsfastigheter. Därför är det inspirerande att ta oss an detta projekt tillsammans med Micasa Fastigheter
  Fredrik Leo, vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten
  Flera av våra partneringprojekt gick in i produktionsfas under hösten vilket syns i omsättningen som ökade under fjärde kvartalet. Stora delar av verksamheten visar god lönsamhet med stabila marginaler, men Stockholmsverksamhetens resultat är inte tillfredsställande. Mot bakgrund av såväl det starka orderläget som det starka kassaflödet i kombination med en fortsatt tro på ett lågt rörelsekapital har styrelsen förslagit oförändrad utdelning om 2,50 kronor
  Sverker Källgården, VD i ByggPartner
  Jag är mycket glad över att vi kunnat knyta Mathias till oss, han kommer tillföra mycket till vår organisation gällande ledarskap, partnering men även vara en viktig del i vår fortsatta utveckling av bolaget. Vi ser regionen som en prioriterad marknad med idag stora pågående affärer
  Fredrik Leo, Vice VD
  Det är med stor glädje vi välkomnar Helena Blom till tjänsten som CFO för ByggPartner. Hennes erfarenhet från industrin inom projektstyrning kommer utveckla bolaget och ytterligare vässa till oss och vårt erbjudande
  Sverker Källgården, VD för ByggPartner
  Det skall bli väldigt roligt att ansluta till ByggPartner, att få arbeta med helheten och bidra till bolagets utveckling och lönsamhet. Att ByggPartner är så starka inom partnering har verkligen bidragit till mitt beslut och Sunt förnuft från Dalarna är något jag verkligen står bakom
  Helena Blom
  Det är glädjande att bostadsmarknaden i Eskilstuna håller i sig, det har under en period varit en av de mest expansiva orterna i vårt verksamhetsområde. Det är även spännande med ett samarbete med Kärnhem som har förutsättningar att utvecklas till något långsiktigt
  Fredrik Leo, Vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten
  ”Fortsatt stark orderstock och bra kassaflöde, vi är på rätt väg!”
  Sverker Källgården, VD i ByggPartner
  Jag kan förstå att Claes efter så många år vill hitta på något annat och jag vill rikta ett varmt tack till Claes för all kunskap och engagemang som han har bidragit med under åren
  Sverker Källgården, VD
  Bra kassaflöde, vi har vunnit stora partneringprojekt och marginalen är på väg uppåt.
  Sverker Källgården, VD ByggPartner
  Det är glädjande att vi har fått förtroendet att delta i utvecklingen av Leksand. Projektet öppnar upp en ny marknad för oss och vi ser fram emot detta samarbete
  Fredrik Leo, Vice VD
  En bra orderingång har skapat en rekordstor orderstock om 1 616 Mkr. Byggmarknaden fortsätter att vara positiv, med en stor efterfrågan på nya bostäder och samhällsfastigheter. ByggPartner står väl rustat för att bidra i den utvecklingen. Kundnyttan med partnering är att modellen ger våra kunder större möjligheter att hitta rätt lösningar samtidigt som den säkerställer slutkostnaden tidigare i processen. Vi är med tidigt i processen och projekten kan ibland ändras under den inledande fasen. Under slutet av 2016 och början på 2017 projekterades några av våra projekt om. Det innebar förskjutningar av byggstarter och i orderboken. Detta medförde att resultatet för första kvartalet blev något svagare. Partnering bygger på ömsesidigt förtroende och ett gemensamt ansvar för att genomföra projekten. Att arbeta mot ett gemensamt mål med kunden skapar en effektivare produktion och är stimulerande för alla parter
  Sverker Källgården, VD
  ”Det är glädjande att vi är fortsätter att vara en attraktiv samarbetspartner vid partneringentreprenader och att allmännyttan i allt högre grad väljer att driva projekt i den samarbetsformen då jag är övertygad om att det är det effektivaste sättet att genomföra stora och komplicerade projekt
  Fredrik Leo, Vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten
  Jag är mycket glad över att vi kunnat knyta Martin till oss, han kommer tillföra mycket till vår organisation gällande kundkontakter, ledarskap och även vara en viktig del i vår fortsatta resa framåt. Vi ser Uppsala som en prioriterad marknad med stor potential.
  Fredrik Leo, Vice VD med ansvar för entreprenadverksamheten
  Det är glädjande att bli tilldelad ytterligare ett projekt åt Svenska Bostäder vilka vi har ett mycket bra samarbete med.
  Fredrik Leo, Vice VD på ByggPartner
  Vi har marknaden med oss. Orderingången var fortsatt hög, andelen projekt med partneringmodell ökade och marginalen var stabil. Förskjutningar i orderstocken påverkade omsättningen negativt för kvartalet. Noteringskostnader och färdigställande av enskilda projekt belastade vårt rörelseresultat för fjärde kvartalet. Ledningen för entreprenad förstärktes inför 2017 med ny vice VD. Vi arbetar målmedvetet med att öka andelen projekt med partneringmodell för att skapa en större förutsägbarhet i vår resultatutveckling. ByggPartner är ett byggbolag med stabil lönsamhet och tillväxt
  Sverker Källgården, VD i ByggPartner
  ”Det här blir vårt andra projekt på kort tid med Eskilstuna Kommunfastigheter , vi ser Eskilstuna som en intressant tillväxtmarknad och glädjande med ytterligare ett samhällsbyggnadsprojekt .”
  Sverker Källgården VD
  ”Eskilstuna Kommunfastigheter AB är glada över att ha slutfört upphandlingen av en Totalentreprenör för tillbyggnaden av Spångagården. Nu är vi i startgroparna då ByggPartner är tilldelad totalentreprenaden och kontrakt ska skrivas i början av mars och vi hoppas på projekteringsstart omgående”
  Projektledare Eric Wahlström
  Det här kan bli vårt andra projekt med Vectura Fastigheter som utvecklar samhällsfastigheter. Vi säljer vår utvecklingsfastighet i Borlänge och planerar att fylla på orderboken med ett stort entreprenadprojekt på hemmaplan men inväntar bygglov. Vi är en allbyggare som gärna bygger samhällsfastigheter. Fastighetsförsäljningen frigör rörelsekapital för att att fortsätta utveckla vår renodlade byggverksamhet
  Sverker Källgården, VD
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera