CFO Claes Thelander lämnar ByggPartner

ByggPartners CFO Claes Thelander lämnar bolaget efter drygt 13 år. Claes kommer att kvarstå
i tjänst under sin uppsägningstid på sex månader och rekrytering av hans efterträdare påbörjas omgående.

Claes har under en lång tid varit en viktig del av ByggPartner och har med sin rutin byggt upp en stark ekonomiavdelning och system för att styra verksamheten. Inte minst under resan mot börsen 2016 drog Claes ett stort lass och han har idag meddelat att han lämnar ByggPartner.

”Jag kan förstå att Claes efter så många år vill hitta på något annat och jag vill rikta ett varmt tack till Claes för all kunskap och engagemang som han har bidragit med under åren”, säger Sverker Källgården, VD.

Claes Thelander kommer att kvarstå i tjänst under sin uppsägningstid på sex månader och rekrytering av hans efterträdare påbörjas omgående.

För mer information vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017.

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Om oss

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare och omsatte drygt 1,9 miljarder kronor 2019. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag kan förstå att Claes efter så många år vill hitta på något annat och jag vill rikta ett varmt tack till Claes för all kunskap och engagemang som han har bidragit med under åren
Sverker Källgården, VD