Valberedning för ByggPartner utsedd

Report this content

ByggPartners valberedning med uppgift att för årsstämman 2022 föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor har utsetts.

Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i augusti ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Bolagets valberedning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2022 i ByggPartner i Dalarna AB (publ) består av följande personer:

  • Ordf. Eva Gottfridsdotter-Nilsson (utsedd av Länsförsäkringar Fastighetsfond)
  • Bo Olsson (utsedd av AB Surditet)
  • Alf Svedulf (utsedd av Svedulf Fastighets AB)
  • Tore Hallersbo (styrelseordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB)

Sammantaget representerar valberedningen, 44,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 30 september 2021.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på ByggPartners hemsida. Frågor till valberedningen skickas till 

valberedning@byggpartner.se

För mer information vänligen kontakta:

Erik Foberg, CFO ByggPartner

E-post:  erik.foberg@byggpartner.com

Mobil: 070-416 97 20

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB 08-528 00 399

Erik Foberg, CFO ByggPartner
E-post:  erik.foberg@byggpartner.com
Mobil: 070-416 97 20

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. I Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare. År 2020 omsatte vi cirka 1,9 miljarder kronor och hade en rörelsemarginal på 3,7%. ByggPartner är noterat på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.