ByggPartner och Borlänge kommun bygger tre förskolor i strategisk partnering

Report this content

ByggPartner har skrivit kontrakt med Borlänge kommun för genomförande av tre olika
förskoleprojekt. Projekten ska genomföras i en så kallad strategisk partnering.

En strategisk partnering kan liknas vid ett ramavtal där parterna tillsammans utreder, planerar och genomför ett antal projekt över en viss tid. Det strategiska partneringavtalet mellan ByggPartner och Borlänge kommun omfattar tre förskolor med cirka 10 avdelningar på varje förskola. Borlänge kommun och ByggPartner inleder nu den gemensamma program- och projekteringsfasen. Exakt vad som kommer att byggas bestäms alltså i samverkan under de kommande månaderna, varför ingen entreprenadsumma ännu är beräknad.

För mer information:
Johan Karlsson, entreprenadchef
Tel: 070-416 97 51
E-post: johan.karlsson@byggpartner.com

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. I Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare. År 2020 omsatte vi cirka 1,9 miljarder kronor och hade en rörelsemarginal på 3,7%. ByggPartner är noterat på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.