ByggPartner tecknar partneringavtal med Bostads AB Mimer.

ByggPartner i Dalarna AB har tecknat partneringavtal med Bostads AB Mimer avseende Kvarteret Hulte och Högne i Västerås. Entreprenaden som Byggpartner tilldelades den 19 april innehåller 2 faser där fas 1 innehåller projektering och framtagande av entreprenadkostnaden. Fas 2 innehåller bygghandlingsprojektering samt produktion, projektet kommer orderläggas i samband med tecknande av entreprenadkontrakt.

Projektet omfattar att i partnering uppföra bostadshus i Kvarteren Hulte och Högne. De två kvarteren ligger på var sin sida om Kopparbergsvägen i Västerås. I Kvarteret Hulte planeras för ca 130 lägenheter och i Kvarteret Högne ca 100 lägenheter.

”Det är glädjande att vi är fortsätter att vara en attraktiv samarbetspartner vid partneringentreprenader och att allmännyttan i allt högre grad väljer att driva projekt i den samarbetsformen då jag är övertygad om att det är det effektivaste sättet att genomföra stora och komplicerade projekt säger Fredrik Leo, Vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten”