ByggPartner tecknar partneringavtal med Diös om nytt kontor för Trafikverket

Report this content

Nu utvecklar Diös tillsammans med Trafikverket ett nytt modernt kontor i Borlänge. ByggPartner upphandlas som generalentreprenör för projektet som kommer att pågå till 2022.

ByggPartner har tecknat avtal med Diös om att i partnering genomföra projektet som gäller renovering och tillbyggnad av Diös befintliga lokaler på Röda Vägen i Borlänge. Diös och Trafikverket vill med projektet utveckla ett helt nytt modernt kontor anpassat för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Nu påbörjas utvecklingen av fastigheten, som kommer att ske i olika steg till och med sommaren 2022. Byggentreprenaden uppgår till ca 300 MSEK och går in i orderboken under första kvartalet 2020.
– Det är riktigt kul att vi får genomföra det här projektet med Diös och Trafikverket. Dels på hemmaplan i Dalarna, dels i partnering, som är vår specialgren, säger Johan Karlsson, arbetschef på ByggPartner.

Trafikverket flyttar ihop två kontor och rekryterar fler medarbetare till Borlänge. Detta är grunden till fastighetsutvecklingen som ska ge nya moderna lokaler, helt anpassade till ett så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt. Utvecklingen omfattar hela fastigheten där cirka 2 000 kvadratmeter avser nyproduktion. Den totala ytan vid färdigställande blir cirka 31 000 kvadratmeter. Fastigheten miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use, very good.

För mer information vänligen kontakta:

 

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

 

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

 

Johan Karlsson, Arbetschef

Mobil: 070-416 97 51

E-post: johan.karlsson@byggpartner.se

 

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 06.00

 

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 440 medarbetare och omsatte drygt 1,6 miljarder kronor 2018. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.

 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är riktigt kul att vi får genomföra det här projektet med Diös och Trafikverket. Dels på hemmaplan i Dalarna, dels i partnering, som är vår specialgren
Johan Karlsson, arbetschef på ByggPartner