• news.cision.com/
  • ByggPartner/
  • ByggPartners styrelse föreslår utdelning om drygt 39 miljoner kronor till aktieägarna dvs. 3,25 kronor per aktie

ByggPartners styrelse föreslår utdelning om drygt 39 miljoner kronor till aktieägarna dvs. 3,25 kronor per aktie

Report this content

ByggPartners styrelse avser att föreslå utdelning på 3,25 kronor per aktie dvs. drygt
39 miljoner kronor till en extra bolagsstämma som kommer att hållas senast under
oktober 2020. Denna utdelning var planerad att föreslås årsstämman. Beslutet fattas
mot bakgrund av ringa effekt från Covid-19 på bolagets verksamhet kombinerat med
god orderingång, orderstock och kassa.

ByggPartners styrelse avser att föreslå utdelning på 3,25 kronor per aktie dvs. drygt
39 miljoner kronor till en extra bolagsstämma som kommer att hållas senast under
oktober 2020. Denna utdelning var planerad att föreslås årsstämman. Beslutet fattas
mot bakgrund av ringa effekt från Covid-19 på bolagets verksamhet kombinerat med
god orderingång, orderstock och kassa.
Styrelsen i ByggPartner i Dalarna Holding AB beslutade den 15 april 2020 om att avvakta
utdelning om 3,25 kronor per aktie som kommunicerades i samband med bokslutskommunikén
på grund av osäkerhet som effekterna av Covid-19 hade på marknaden. Per den sista juni
uppgick ByggPartners orderstock till drygt 2,1 miljarder kronor och de disponibla likvida
medel, inklusive ej utnyttjat kreditlöfte om 60 miljoner kronor, uppgick till cirka 200 miljoner
kornor.
Det fullständiga förslaget och villkoren för utdelningen kommer att specificeras i den kommande
kallelsen till en extra bolagsstämma som kommer att hållas senast under oktober 2020.

 

För mer information, besök byggpartner.se eller kontakta:
Fredrik Leo, VD, på telefon 076 -677 66 10 och e-post fredrik.leo@byggpartner.se
Rolf Andersson, CFO, på telefon 070 -100 17 39 och e-post rolf.andersson@byggpartner.se

 

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 september 2020 kl. 08.30 CET

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare och omsatte drygt 1,9 miljarder kronor 2019. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.

 

Dokument & länkar