ByggPartners valberedning föreslår utökning av styrelsen och nyval av Elisabeth Norman samt Ylva Sarby Westman

Valberedningen i ByggPartner föreslår årsstämman 2018 att styrelsen utökas med två ledamöter, till totalt sju ledamöter.  Valberedningen föreslår nyval av Elisabeth Norman och Ylva Sarby Westman samt omval av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen i ByggPartner föreslår en utökning av styrelsen med två ledamöter för att tillföra kompetens inom finans, börserfarenhet, digitalisering, hållbarhet samt kundperspektiv. Valberedningen avser föreslå nyval av Elisabeth Norman och Ylva Sarby Westman.

Eliasbeth Norman har lång erfarenhet från entreprenörskap och styrelsearbete i noterade bolag. Elisabeth är idag styrelseledamot i Amasten Fastighets AB (publ), NP3 Fastigheter AB (publ), Nivika Fastigheter AB, Örndalen Holding AB med dotterbolag, Byggabo i Pajala AB, Cibus AB (publ) samt det egna bolaget Salnecke Slott AB. Elisabeth är ledamot i tekniska nämnden samt ledamot i kretsstyrelsen i Enköping Kommun. Elisabeth är oberoende i förhållande till företagsledningen och större aktieägare.

Ylva Sarby Westman har en gedigen branschkompetens med en bakgrund från bl.a. NCC Property Development AB och Newsec Investment AB. Ylva är idag Vice VD och chef för fastighetsinvesteringar på det börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ). Ylva är styrelseledamot i Ikano Bostad AB. Ylva är oberoende i förhållande till företagsledningen och större aktieägare.

Valberedningen kommer vidare att föreslå omval av styrelsens ordförande Torsten Josephson samt omval av styrelseledamöterna Bo Olsson, Tore Hallersbo, Helena Skåntorp samt Louise Nilsson som samtliga står till förfogande. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 16 maj i Falu Gruva i Falun. Information inför årsstämman finns på ByggPartners hemsida http://www.byggpartner.se/1779.php. 

För mer information vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Magnus Hardmeier

E-post: magnus.hardmeier@priveq.se

Taggar:

Om oss

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm.I Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare. År 2020 omsatte vi cirka 1,9 miljarder kronor och hade en rörelsemarginal på 3,7%. ByggPartner är noterat på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.

Prenumerera

Dokument & länkar