Valberedning för ByggPartner utsedd

ByggPartners valberedning med uppgift att för årsstämman 2020 föreslå styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor har utsetts.

Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i augusti ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Bolagets valberedning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2020 i ByggPartner i Dalarna AB (publ) består av följande personer:

  • Tore Hallersbo (styrelseordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB)
  • Anders Sandelius (utsedd av AB Pom Sandelius)
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (utsedd av Länsförsäkringar Fastighetsfond)
  • Bo Olsson (utsedd av AB Surditet)

Sammantaget representerar valberedningen 41,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 30 augusti 2019.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på ByggPartners hemsida. Frågor till valberedningen skickas till

valberedning@byggpartner.se

För mer information vänligen kontakta:

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB 08-528 00 399

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 440 medarbetare och omsatte drygt 1,6 miljarder kronor 2018. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.

Taggar:

Om oss

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. ByggPartner har cirka 440 medarbetare och omsatte drygt 1,6 miljarder kronor 2018. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.

Prenumerera

Dokument & länkar