Valberedningens förslag till styrelse i ByggPartner inför årsstämman 2021

Report this content

Valberedningen i ByggPartner föreslår årsstämman 2021 att Tore Hallersbo väljs som styrelsens ordförande samt att styrelsen minskas med en ledamot, till fyra ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter förutom Torsten Josephson, som avböjt omval.

Valberedningen i ByggPartner föreslår att Tore Hallersbo väljs som styrelsens ordförande samt att styrelsen minskas med en ledamot. Valberedningen kommer vidare att föreslå omval av styrelseledamöterna Bo Olsson, Helena Skåntorp samt Elisabeth Norman som samtliga står till förfogande. Torsten Josephson, har avböjt omval. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 18 maj. Information inför årsstämman kommer finnas på ByggPartners hemsida.

För mer information kontakta: 

Valberedningens ordförande Eva Gottfridsdotter-Nilsson

E-post: eva.gottfridsdotter-nilsson@lansforsakringar.se

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. I Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd och finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 460 medarbetare. År 2020 omsatte vi cirka 1,9 miljarder kronor och hade en rörelsemarginal på 3,7%. ByggPartner är noterat på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser och kan nås på info@fnca.se eller 08-528 003 99.