Bara var tionde nöjd med bygghandlarnas information om ursprung

En ny undersökning visar att endast 11 procent av bygghandlarnas kunder, som nyligen besökt en anläggning, är nöjda med den information de får när det gäller byggmaterials ursprung. Nära hälften, 45 procent, är missnöjda med informationen, och män är mer miss­nöjda än kvinnor. Det är analysinstitutet YouGov som, på uppdrag av Bygma, under hösten har genomfört undersökningen.

Värt att notera är att boende i övriga Sverige, 13 procent, är mer nöjda med informationen om byggmaterials ursprung än boende i storstadsområdena, 8 procent.

- Att man är mer nöjd ute i landet kan möjligtvis bero på att man där får en annan kontakt med personalen i bygghandeln. Jag inbillar mig att det är lättare att komma igång med den typen av samtal när man har en mer personlig relation, säger Urban Johansson, vd för Bygma.

Undersökningen ställde även frågor kring hur det ser ut med betalningsviljan när man väger in miljö­aspekter som närproduktion och ursprungsmärkning: Hälften av svenskarna, 51 pro­cent, säger sig vara beredda att betala mer för närproducerat byggmaterial och ytterligare något fler, 59 procent, säger sig vara villiga att betala mer för byggmaterial som är framställt med mindre miljöpåverkan jämfört med billigare alternativ.

- Det här är naturligtvis information som vi tar till oss och ett viktigt spår att jobba vidare med, säger Urban Johansson.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av analysinstitutet YouGov. Under perioden 25-29 september 2013 har sammanlagt 1 012 CAWI-intervjuer genomförts med män och kvinnor, 25-74 år, som äger sin bostad och/eller äger ett fritidshus. Denna grupp utgörs av 69 procent av Sveriges befolkning. Läs mer om undersökningen på: www.bygma.se

För mer information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB                                 070-432 35 30, ugj@bygma.se


Bygma Gruppen AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av 93 anläggningar fördelat i hela Norden, med 2 100 anställda. I Sverige finns 13 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.HAMMARBACKEN 12 . Box 419 . 191 24 . SOLLENTUNA . Telefon 08-519 425 20 . info@bygma.se . www.bygma.se . Org.nr. 556627-4493

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Att man är mer nöjd ute i landet kan möjligtvis bero på att man där får en annan kontakt med personalen i bygghandeln. Jag inbillar mig att det är lättare att komma igång med den typen av samtal när man har en mer personlig relation.
Urban Johansson, vd Bygma.
- Det här är naturligtvis information som vi tar till oss och ett viktigt spår att jobba vidare med.
Urban Johansson, vd Bygma.