Dela

Citat

Med stipendiet vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och hoppas inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är som alltid en oerhört fin samling ungdomar vi har haft förmånen att få belöna i år. Vi önskar dem stort lycka till när de nu går ut i arbetslivet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef för Bygma i Sverige
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
– I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen, i vart fall i storstadsregionerna, är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och en hållbar framtid för branschen. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det är syftet bakom Bygmastipendiet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
Vi har rönt stor uppskattning bland de av våra kunder som testat Digitala Loggboken. De slipper papperslappar och blanketter och sparar samtidigt både tid, energi och pengar. Nu har man allt samlat på ett ställe, i mobilen, på surfplattan och på datorn, och med ett enda knapptryck kan man få allt sammanställt.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
I en tid där allt färre elever väljer de yrkesförberedande programmen är det viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och fokuserar på en hållbar framtid. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Det känns extra roligt att vi för andra året i rad också delar ut stipendium till eleverna på särskolan – det är viktigt att lyfta även dessa elever och i år har vi två elever därifrån.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
Bygmas undersökning bekräftar den trend vi ser hos Sweden Green Building Councils medlemmar och i samhället. Genom Miljöbyggnad, som är Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader, stödjer vi den utvecklingen genom att livscykelanalyser nu är en del i certifieringen. Det är ett sätt att premiera val av byggvaror med lägre klimatpåverkan och samtidigt öka efterfrågan på miljövarudeklarationer för byggmaterial. Jag är övertygad om att en miljöcertifiering också höjer bostadens värde, det bekräftas även av att bankerna ger fördelaktiga lånevillkor genom gröna bolån.
Maria Forsgren, tf chef Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council
Just hållbarhetsfrågor är något vi driver hårt själva, så det är oerhört glädjande att se att intresset för svenskt och miljövänligt håller i sig.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef för Bygma i Sverige
Vi är mycket nöjda med årets räkenskaper och kan återigen publicera ett resultat som är det bästa i Bygmakoncernens historia. Det är resultatet av en fokuserad strategi med ett klart och tydligt koncept. Vi har lyckats utnyttja vår starka ställning på samtliga marknader och har genom engagemang och hårt arbete lyckats öka intäkt per anställd på samtliga av våra marknader.
Peter H. Christiansen, vd Bygmakoncernen
Det är oerhört glädjande att koncernen återigen kan visa upp rekordsiffror och att vi i Sverige varit med och bidragit till det fantastiska resultatet. Det svenska bolaget uppvisar en omsättning om 1 200 MSEK och även vi är fortsatt optimistiska inför framtiden.
Anders Risberg, tf vd för Bygma i Sverige
Vi förväntar oss en något lägre marknadstillväxt de närmaste åren, men fortsätter att utveckla verksamheten genom att investera i vår befintliga verksamhet och genom att göra förvärv om och där relevanta möjligheter uppstår – det gäller inte minst den svenska marknaden där vi vill fortsätta att växa. Koncernen kännetecknas av energi, framsteg och entusiasm och vi har både konceptet och de ekonomiska resurserna för fortsatt tillväxt.
Peter H. Christiansen, vd Bygmakoncernen
Bygma vill i det här läget rikta ett varmt tack till alla som kom till undsättning i denna situation: grannen Contractor som erbjöd en temporär lokal, kunder och samarbetspartners som snabbt erbjöd sin hjälp, vanliga Umebor som erbjöd sig att hjälpa till, räddningstjänsten som gjorde en verkligt imponerande insats, kollegor på Bygmas anläggningar på närliggande orter och naturligtvis och inte minst vår egen personal som verkligen kavlade upp ärmarna i en besvärlig situation.
– Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma
Vi märker en tillströmning av kunder till vår sajt och har nyligen gjort om den så att den är mer användarvänlig. Sajten kan ju däremot aldrig ersätta det fysiska mötet i butik. Det är där kunden kan få personliga råd utifrån sin egen situation. Vi märker definitivt av att många kunder kommer väl pålästa till våra butiker, vilket är glädjande eftersom vi kan få till ett ännu bättre samtal och ge bättre anpassade råd och tips.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma Sverige
Det känns både hedrande och roligt att få axla rollen som vd för Bygma, ett av få familjeägda bolag som finns kvar i branschen. Jag har följt Bygma under många år och vet att jag kommer till ett välskött och expansivt företag med stor kompetens och mångårig erfarenhet. Bygmas värderingar med kvalitet, hållbart byggande och kunskap ligger helt i linje med mina egna. Nu ser jag fram emot att utveckla verksamheten vidare tillsammans med kunniga kollegor.
Peter Lindström, tillträdande vd Bygma Sverige AB
Det är med stor glädje vi välkomnar Peter Lindström som ny vd för Bygma i Sverige. Vi fortsätter att expandera i Sverige och Peters gedigna erfarenhet och kompetens från branschen i kombination med rutinerat ledarskap kommer att tillföra viktiga egenskaper i Bygmas verksamhet.
Peter H. Christiansen, ägare och Bygmas styrelseordförande Bygma AB
Fantastiskt bra och nödvändigt att intresset för hållbara byggmaterial ökar. De tillverkande företagen lägger år av forskning, tester och resurser för att utveckla hållbart byggmaterial, inom alla byggmaterialområden. Byggmaterialindustrierna är väl rustade inom såväl forskning som i tillverkningsprocesserna och utvecklingen för mer miljöanpassade produkter är en ren affärsmässig överlevnad.
Anneli Kouthoofd, vd för Byggmaterialindustrierna
Just hållbarhetsfrågor är något vi driver hårt själva, så det är oerhört glädjande att se att intresset och betalningsviljan för svenskt och miljövänligt håller i sig. För vår del får det naturligtvis gärna växa än mer och vi arbetar kontinuerligt med att sprida information och kunskap om hållbarhetsfrågor inom byggbranschen.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef för Bygma i Sverige
Hållbar upphandling är ett av flera initiativ för att få en bra samhällsbyggnad över tid. Inte sällan ser vi dock priset styra val av byggmaterial och den offentliga upphandlingen borde kunna gå i bräschen här och visa ett hållbart sätt att köpa material.Byggmaterialindustrin kan produktutveckla hållbara byggmaterial hur mycket som helst men om ingen köper utvecklingen tar vi heller inga steg framåt. Byggmaterialindustrierna vill gärna ha skarpa hållbarhetskrav baserade på vetenskapliga metoder kopplade till lagstiftning och lika över landet.
Anneli Kouthoofd, vd för Byggmaterialindustrierna
Det är synd att dessa diskussioner inte blir av eftersom det ger nöjdare kunder både på kort och lång sikt. Vi hoppas att hantverkarna tar till sig det här, inte minst då kunskap verkligen är ett viktigt konkurrensmedel och branschen möter allmer kunniga konsumenter. Vi bistår alltid våra kunder med tips och råd om kvalitet.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef på Bygma Sverige
Vi är inte förvånade. Vår erfarenhet är att svenskarna är oerhört kvalitetsmedvetna och hellre betalar litet extra för att få bra material av hög kvalitet, vilket dessutom är klokt: att bara fokusera på pris kan bli dyrt i längden.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef för Bygma i Sverige
Det här är en jätterolig och hedersvärd utmärkelse från en mycket uppskattad kund, Bygma, som vi sedan länge har ett mycket gott samarbete med. Vi är naturligtvis oerhört stolta och glada över att få ta emot detta pris.
Magnus Dahlberg, VD på ESSVE Sverige
Det är verkligen roligt att få uppmärksamma en så uppenbart värdig vinnare av Årets leverantör. Det vi särskilt värdesätter hos ESSVE är deras höga service och kompetens, liksom självklart den höga kvaliteten i deras produkter och system.
Carl Evedius, inköpschef på Bygma Sverige
Det är glädjande att det finns ett så stort intresse för solenergi och energieffektivisering! Idag utgör solel mindre än en procent av Sveriges elproduktion, samtidigt vet vi att stora mängder förnybar el behövs för att klara klimatomställningen. Solenergin har en stor potential att bidra! Därför har vi just tagit fram en guide som hjälper de som vill ta steget och satsa på solceller.
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande
Vi har under flera års tid följt utvecklingen av svenska folkets planer på att miljö-och klimatanpassa sina hem och kan konstatera att intresset för solceller just nu är otroligt stort. Med tanke på att endast 3% hittills har installerat, så finns det ju en enorm potential för byggbranschen att ta tag i här.
Urban Johansson, vd för Bygma i Sverige
– 2018 har varit ett år som präglats av stor osäkerhet på bostadsmarknaden och därmed även för byggindustrin. Förutom inbromsning av nyproduktion, har det varit en minskad omsättning av befintliga bostäder och därmed färre renoverings- och ombyggnationsarbeten. Detta då många renoveringsarbeten av befintliga bostäder sker i samband med försäljning respektive vid inflyttning. Det är glädjande att se att bostadsägarna ändå tycks optimistiska framåt och inte har sänkt sina förväntningar, även om det naturligtvis fortsatt är ett osäkert läge.
Urban Johansson, vd Bygma
Naturligtvis var det både roligt och hedersamt att bli tillfrågad. Samtidigt som Bygma har utvecklats otroligt mycket sedan jag var i företaget känns det som att ha kommit hem, efter en period ute på äventyr.
Mattias Karlsten, ny regionchef Bygma
– Fröbergs Bygg & Järnhandel är ett gammalt och anrikt företag som vi är oerhört glada och stolta över att nu ta över. Vi ser fram emot att förvalta det vidare på bästa sätt.
Urban Johansson, vd Bygma
– Det känns helt rätt att en så stark och expansiv aktör som Bygma tar över verksamheten och driver den vidare under ny flagg.
Mats Sandström, vd Fröbergs Bygg & Järnhandel
– Jag tycker att det är roligt att en aktör inom bygghandeln är med och driver frågorna inom hållbart byggande. Ju mer kunskap byggentreprenören har om hållbart byggande, desto bättre för Skellefteå.
Evelina Fahlesson, ordförande Bygg- och Miljönämnden och en av talarna i Skellefteå
– Det här var ett sätt att dela den kunskap som finns i branschen och som är nyttig för våra kunder och samarbetspartners. Bland annat diskuterades vad hållbart byggande betyder i praktiken och hur det påverkar affären. Det är viktigt för vår bransch att hänga på hållbarhetståget och vi kommer fortsätta jobba med detta på olika sätt. Vi är otroligt glada för alla positiva reaktioner från besökarna. Det bådar gott för framtiden!
Urban Johansson, vd Bygma
– Självklart är det oerhört positivt att resultaten håller i sig när det gäller konsumenternas intresse för kvalitet och miljö. Det stärker oss eftersom det är prioriterade områden som vi hela tiden strävar efter att utveckla.
Urban Johansson, vd Bygma
– Vi har det senaste året på allvar kommit igång med vårt arbete kring hållbart byggande. Vi vill bidra till att sprida kunskap och samtidigt underlätta för våra proffskunder att göra så. Nu jobbar vi, tillsammans med dem, vidare med de här frågorna. Det ligger i allas vårt intresse att ha nöjda och välinformerade slutkunder.
Urban Johansson, vd Bygma
– Vi har bara sett början av bygg- och järnhandlarnas arbete för att göra byggsektorn i Sverige mer hållbar och medlemskapet i SGBC är en del av vår strävan att gå i bräschen för just vår bransch.
Urban Johansson, vd BygmaGruppen
– Tidigare har det mest varit fastighetsbolag, konsulter och byggentreprenörer, men vi tycker att det är viktigt att hela kedjan – från byggvaror och logistik till färdiga byggnader – fungerar på ett hållbart sätt.
Lars Wretman, försäljningschef BygmaGruppen
- Det enda som behövs är ett rör, en skyffel, en plastpåse och en våg. Metoden är ingen garanti för att taket inte ska rasa, men ser man att det ens närmar sig gränsen ska man kontakta expertis, till exempel en takfirma med stor erfarenhet av takskottning, eftersom avskottningen måste ske på rätt sätt.
Mikael Bylin, Bygmas chef region Norrland
– Vi ska attrahera och rekrytera, för vår verksamhet, rätt personer. Bygma är en attraktiv arbetsplats och vi ska fortsätta att erbjuda en bra arbetsmiljö och ett gott medarbetarklimat.
Louise Holmgren, HR-chef Bygma
- Vi måste våga lita på varandra och på varandras kompetenser. Inom idrottskulturen är det tydligt och klart för var och en hur man bidrar till mål i matchen, och med den tydligheten kan det finnas stor möjlighet att skapa en vinnarkultur även inom ett bolag.
Louise Holmgren, HR-chef Bygma
- Att stärka Bygmas organisation med en HR-funktion är ett sätt att strukturera vårt växande bolag. Vi är oerhört glada över att Louise Holmgren tackat ja till tjänsten. Hon har en gedigen kompetens och en bakgrund som kompletterar vår organisation på ett utmärkt sätt.
Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB
Med en kundkrets som till största delen består av kunniga hantverkare ställs höga krav på kvalitet och sortiment. Det här är något som vi vill erbjuda våra kunder, för att de i sin tur ska stå trygga i sin relation mot slutkund.
Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB
Att intresset för miljövänligt och närproducerat har ökat, ser jag som en väckarklocka för hela branschen. Hållbarhetsfrågorna har kommit för att stanna och tillhör ett område där vi inom bygghandeln har en hel del att jobba vidare med.
Urban Johansson, vd Bygma
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp