Det här är viktigast vid val av hantverkare

Report this content

Allra viktigast för svenska bostadsägare när de ska välja hantverkare är att denne är påläst och kunnig tätt följt av att överenskomna tider hålls. Först på tredje plats kommer rekommendationer. Minst viktigt är priset. Det framgår av årets Bygmabarometer som tagits fram av YouGov på uppdrag av Bygma.

Bygma har för sjunde sjunde året i rad kartlagt svenska bostadsägares planer och preferenser. Via YouGov har man låtit intervjua drygt 1 000 av dem och bland annat tagit reda på vad som styr valet av hantverkare.

Årets Bygmabarometer visar att det viktigaste kriteriet vid val av hantverkare är att denne är påläst och kunnig, tätt följt av att hantverkaren håller tider och kommer rekommenderad. Något oväntat är att lågt pris inte upplevs lika viktigt. Att kunna erbjuda fast pris uppfattas visserligen som önskvärt, men att priset är lågt är däremot inte lika viktigt.

– Det är glädjande att så många konsumenter verkar sätta hantverkarskickligheten främst. När man bygger om hemma är det viktigt att sker på sker på ett tryggt, sunt och säkert sätt. Här står våra medlemsföretag för en kvalitetsstämpel, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Dock kan man se skillnader mellan kvinnor och män liksom mellan olika ålderskategorier. Kvinnorna rankar generellt samtliga kriterier utom lågt pris som något viktigare än vad männen gör. Samma skillnad ser man mellan olika åldersgrupper där samtliga kriterier utom lågt pris är något viktigare för åldersgruppen 56-74 år än för 25-35-åringarna.

– Jag gissar att många hade trott att lågt pris skulle vara viktigare än det är, men det är glädjande att se att slutkunderna värdesätter gedigen kunskap hos hantverkarna. Kunskap är ett ledord hos oss på Bygma och utvecklingen går snabbt inom vårt område nu, så det gäller att hänga med. Vi arbetar ständigt med att hålla oss uppdaterade och dela med oss av kunskapen till våra kunder, det är en viktig del av vår verksamhet, kommenterar Carl Evedius, marknads- och inköpschef på Bygma i Sverige.

 

Fakta om undersökningen:

Bygmabarometern genomförs av det globala undersökningsföretaget YouGov. Under perioden 27 september - 2 oktober 2019 genomfördes sammanlagt 1007 CAWI-intervjuer med ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldern 25-74 år, som äger sin bostad och/eller fritidshus. Denna grupp utgör 65% av Sveriges befolkning i åldern 25-74 år.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Evedius, marknads- och inköpschef, Bygma Sverige, 08-519 425 24, ces@bygma.se
Håkan Lind, kommunikationschef, Sveriges Byggindustrier, hakan.lind@sverigesbyggindustrier.se, 08-698 58 29

 

Bygma AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat på Sverige, Danmark samt Island och har cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 17 anläggningar, som tillsammans omsätter 1,2 miljarder SEK.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det är glädjande att så många konsumenter verkar sätta hantverkarskickligheten främst. När man bygger om hemma är det viktigt att sker på sker på ett tryggt, sunt och säkert sätt. Här står våra medlemsföretag för en kvalitetsstämpel.
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier
Jag gissar att många hade trott att lågt pris skulle vara viktigare än det är, men det är glädjande att se att slutkunderna värdesätter gedigen kunskap hos hantverkarna. Kunskap är ett ledord hos oss på Bygma och utvecklingen går snabbt inom vårt område nu, så det gäller att hänga med. Vi arbetar ständigt med att hålla oss uppdaterade och dela med oss av kunskapen till våra kunder, det är en viktig del av vår verksamhet.
Carl Evedius, marknads- och inköpschef på Bygma i Sverige