Bygma satsar – tre nya nyckelpersoner till företagsledningen

Report this content

Från vänster: Daniel Lundmark (nytillträdd försäljningschef), Anders Olsson (tillträdande regionchef) och Ulrika Berg (nytillträdd marknadschef).

 

Med topprekryteringar inom chefspositioner tar Bygma nästa steg mot planerad expansion. Tre nya nyckelpersoner inom försäljning, marknad och region Svealand kommer att vara med och starta upp 2020 och ingå i företagsledningen.

Daniel Lundmark är ny försäljningschef för Bygma sedan den 1 januari 2020. Tjänsten innebär ett centralt ansvar för rikskunder och kunder som överlappar över regionerna. Utöver detta omfattar tjänsten även ett ansvar för Bygmas avtalsstruktur, Proffsportalen och övriga företagsövergripande försäljningsrelaterade frågor, allt i syfte att stödja och underlätta regionernas arbete. Daniel har tidigare arbetat som platschef för Bygmas anläggning i Spånga, Stockholm.

– Jag är oerhört motiverad inför detta uppdrag. Bygma står inför en spännande period och vi har en mängd ambitiösa idéer och planer inför framtiden. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare arbeta med att framtidssäkra försäljningsorganisationen och därmed vår fortsatta tillväxt, säger Daniel Lundmark, nytillträdd försäljningschef för Bygma Sverige.

Vidare rekryteras Anders Olsson till tjänsten som ny regionchef Svealand, vilket innebär ett övergripande ansvar för verksamheten i hela regionen. Anders kommer närmast från Optimera där han de senaste sex åren framgångsrikt utvecklat företagets verksamhet i Västerås. Dessförinnan har Anders innehaft en rad positioner inom Stenakoncernen. Anders Olsson tillträder sin nya tjänst den 20 mars.

– Att jobba i ett privatägt bolag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka är en av anledningarna till att jag väljer Bygma. Jag trivs i bolag med starkt lokalt affärsmannaskap, där affärerna görs ute på enheterna och där många av besluten tas lokalt. Det märks att det är ett driv i bolaget och det passar mig. Jag ser fram emot att ansluta till Bygma inom kort, säger Anders Olsson, tillträdande regionchef för Bygma Sverige.

Som tidigare meddelats tillträder Ulrika Berg, med en bakgrund från bland andra färgtillverkaren Tikkurila, Hemnet och TV4, tjänsten som marknadschef den 21 januari.

– Vi är mycket nöjda med att ha lyckats rekrytera tre erfarna och kunniga personer till tjänster som är viktiga för Bygmas tillväxt och utveckling i Sverige. Vi blir därmed en ännu starkare företagsledning som tar Bygma in i framtiden med allt vad det innebär, kommenterar Peter Lindström, vd för Bygma Sverige.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Lindström, vd Bygma Sverige, 08-519 425 21, plm@bygma.se

Daniel Lundmark, försäljningschef Bygma Sverige, 070-459 15 50, dlm@bygma.se

Ulrika Berg, tillträdande marknadschef Bygma Sverige AB, ubg@bygma.se, 072-568 77 08

Anders Olsson, tillträdande regionchef Bygma Sverige AB, 070-627 98 42

 

Bygma AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av cirka 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 17 anläggningar, som tillsammans omsätter 1,2 miljarder SEK.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag är oerhört motiverad inför detta uppdrag. Bygma står inför en spännande period och vi har en mängd ambitiösa idéer och planer inför framtiden. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare arbeta med att framtidssäkra försäljningsorganisationen och därmed vår fortsatta tillväxt.
Daniel Lundmark, nytillträdd försäljningschef för Bygma Sverige
Att jobba i ett privatägt bolag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka är en av anledningarna till att jag väljer Bygma. Jag trivs i bolag med starkt lokalt affärsmannaskap, där affärerna görs ute på enheterna och där många av besluten tas lokalt. Det märks att det är ett driv i bolaget och det passar mig. Jag ser fram emot att ansluta till Bygma inom kort.
Anders Olsson, tillträdande regionchef för Bygma Sverige
Vi är mycket nöjda med att ha lyckats rekrytera tre erfarna och kunniga personer till tjänster som är viktiga för Bygmas tillväxt och utveckling i Sverige. Vi blir därmed en ännu starkare företagsledning som tar Bygma in i framtiden med allt vad det innebär.
Peter Lindström, vd för Bygma Sverige