Bygma bygger ut på hemmaplan

Bygghandeln Bygma ”bygger ut” på huvudkontoret i Sollentuna med inte mindre än fem nya tjänster när man nu skapar en egen, större inköpsorganisation.

Bygma Gruppen AB har de senaste åren expanderat och vid årsskiftet kliver bygghandeln av samarbetet inom Woody bygghandel (f d Interpares). Som ett led i förändringen förstärker Bygma internt och tillsätter en rad nya positioner när den egna inköpsorganisationen nu tar form. Bygma har i år öppnat tre nya anläggningar; i Umeå, Lycksele och i Skellefteå och den nya organisationen är ett led i planerna kring fortsatt expansion.

- Samarbetet med Interpares har varit bra, men var sak har sin tid. Vi har under en lång period haft bra tillväxt och vi har nyligen gjort flera stora förvärv. Nu har det blivit dags för oss att stå på egna ben, säger Carl Evedius, inköps- och marknadschef Bygma.

Inköpsavdelningen går från två till sex anställda. Tre nyrekryterade inköpare tillträdde den 1 september; Pär Steen, som närmast kommer från Bygg-Ole/Nacka trä, samt Marcus Eriksson och Claes Östergren från Fredells.

Den egna inköpsorganisationen har ett omfattande arbete framför sig; hela sortimentet ska förhandlas, avtalas och prissättas centralt. Planen är att löpande upprätta nya samarbetsavtal med strategiska partners och ytterligare stärka samarbetet med leverantörer.

- Vi är alla väldigt entusiastiska och ser det som positivt att vi nu själva väljer vilka vi vill närma oss. Vi har redan tecknat avtal med flera av de leverantörer som vi vill knyta till oss, säger Carl Evedius.

Samtidigt renodlas organisationen och inköps- och marknadsavdelningarna slås ihop till en avdelning för bättre samordning. Tidigare inköpschef Carl Evedius blir även marknadschef.

Marknadssidan förstärks genom Petra Binken, som blir ny reklamchef och därmed utgör den fjärde nyrekryteringen. Petra Binken kommer närmast från K-rauta där hon arbetat i 16 år, först som avdelningschef i varuhus, därefter som kategorichef, marknadschef och kundansvarig. Redan som 15-åring jobbade Petra Binken extra på byggvaruhus och har 23 år i branschen. På Bygma, där hon börjar den 29 september, ska Petra framför allt fokusera på att stärka företagets position på den svenska marknaden.

Till en nyinrättad tjänst som kvalitets- och miljöansvarig rekryterar Bygma Dan Höijer Stagnell. Dan Höijer Stagnell kommer närmast från Posten, där han arbetade som verksamhetsanalytiker med fokus på kvalitetsfrågor och revisioner.

- Det är bra att Bygma satsar på detta viktiga område. För mig personligen är det en utmaning att få komma till en mindre organisation där mitt arbete tydligare kan göra skillnad. Mitt första uppdrag blir att hjälpa Bygma till en egen ISO 14001-certifiering. En av mina viktigaste lärdomar från min långa erfarenhet av den här typen av frågor är att se till att alla i verksamheten ser nyttan i de aktiviteter vi drar igång. Det är då förbättringarna blir beständiga, säger Dan Höijer Stagnell, som tillträdde den 1 september.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Evedius, inköps- och marknadschef Bygma Gruppen AB, 070-432 35 39, ces@bygma.se

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.se
Bygma Gruppen AB
är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har under en lång period haft bra tillväxt och vi har nyligen gjort flera stora förvärv. Nu har det blivit dags för oss att stå på egna ben.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef Bygma
Vi är alla väldigt entusiastiska och ser det som positivt att vi nu själva väljer vilka vi vill närma oss. Vi har redan tecknat avtal med flera av de leverantörer som vi vill knyta till oss.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef Bygma
För mig personligen är det en utmaning att få komma till en mindre organisation där mitt arbete tydligare kan göra skillnad. Mitt första uppdrag blir att hjälpa Bygma till en egen ISO 14001-certifiering.
Dan Höijer Stagnell, kvalitets- och miljöansvarig Bygma