Bygma första bygghandeln i Sweden Green Building Council

Bygghandelskedjan Bygma har tagit steget in i Sweden Green Building Council (SGBC), en organisation för grönt byggande, som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen. Bygma är därmed första byggvaruhandeln i Sverige att söka och få medlemskap.

SGBC är en ideell, medlemsägd förening, öppen för alla företag och organisationer inom svensk bygg- och fastighetssektor. Föreningen hjälper medlemsföretagen att nå sina hållbarhetsmål, bland annat genom att tillhandahålla utbildning, ge råd i hållbarhets­frågor och genom att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte. Målet är att skapa förut­sättningar för en god bebyggd miljö, där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

– För oss känns det självklart att ha ett miljötänk inom alla relevanta områden. Hållbart byggande har kommit att bli en naturlig del i vår verksamhet och klivet in i Sweden Green Building Council var därför inte särskilt långt, säger Urban Johansson, vd Bygma.

– Vi har bara sett början av bygg- och järnhandlarnas arbete för att göra byggsektorn i Sverige mer hållbar och medlemskapet i SGBC är en del av vår strävan att gå i bräschen för just vår bransch.

Bygma jobbar numer med hållbarhet för ögat i alla led. Det ska genomsyra hela verk­samheten, varje dag; vid transporter, produktval, samarbeten, relationer och miljö­satsningar. I höstas inrättades också en ny tjänst med en kvalitets- och miljöansvarig. Nu i vår utbildas hela Bygmas ledning i olika steg och till sommaren är företaget certifierat i Miljöbyggnad.

– Vi har redan klarat av de två första kurserna i Miljöbyggnad och har bara C-kursen kvar. Det känns väldigt bra och självklart tycker vi att det är extra kul att vara först på bollen och bli den första bygghandeln i Sverige att få medlemskap i SGBC, säger Lars Wretman, försäljningschef Bygma.

– Tidigare har det mest varit fastighetsbolag, konsulter och byggentreprenörer, men vi tycker att det är viktigt att hela kedjan – från byggvaror och logistik till färdiga byggnader – fungerar på ett hållbart sätt.

SGBC grundades 2009 av 13 svenska företag och organisationer: Akademiska Hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White. I dag har SGBC 247 medlemmar, däribland några av Bygmas leverantörer; Saint-Gobain Byggprodukter AB och Weber.

För mer information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, vd BygmaGruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.se

Lars Wretman, försäljningschef BygmaGruppen AB, 070-459 15 54, lwn@bygma.se
Bygma Gruppen AB
är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Vi har bara sett början av bygg- och järnhandlarnas arbete för att göra byggsektorn i Sverige mer hållbar och medlemskapet i SGBC är en del av vår strävan att gå i bräschen för just vår bransch.
Urban Johansson, vd BygmaGruppen
– Tidigare har det mest varit fastighetsbolag, konsulter och byggentreprenörer, men vi tycker att det är viktigt att hela kedjan – från byggvaror och logistik till färdiga byggnader – fungerar på ett hållbart sätt.
Lars Wretman, försäljningschef BygmaGruppen