Bygma har tecknat avtal med SVEVIA

Bygma Gruppen AB tecknat ett avtal med SVEVIA, Sveriges ledande driftentreprenör. Avtalet gäller för samtliga 16 Bygmafilialer, samt för direktleveranser i de fall samarbete är lämpligt.

Bygghandelskedjan Bygma tecknade i juni ett avtal med statliga SVEVIA, Sveriges ledande driftentreprenör och ett av de största väg- och anläggningsföretagen, med 2 800 anställda och med verksamhet på 129 platser över hela landet. SVEVIAS kärnverksamhet är att utföra nybyggnation samt att sköta drift och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur. Uppdragen omfattar allt från gator och broar till järnvägar, hamnar och fjärrvärme. Kunderna återfinns i offentliga såväl som i privata verksamheter.

- Vi är naturligtvis väldigt glada över det här avtalet. För Bygma är SVEVIA en intressant kund inte minst för att det nu satsas stort på infrastruktur i Sverige och vi har många spännande projekt att vänta, säger Lars Wretman, försäljningschef Bygma.

- SVEVIA passar oss väl med tanke på att de är verksamma på så många platser och Bygma har sin geografiska spridning från Stockholm och Mälardalen, längs Norrlandskusten upp till Luleå.

Avtalet gäller mellan 2014-06-24 och 2015-12-31.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.se

Lars Wretman, försäljningschef Bygma Gruppen AB, 070-459 15 54, lwn@bygma.se
Bygma Gruppen AB
är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är naturligtvis väldigt glada över det här avtalet. För Bygma är SVEVIA en intressant kund inte minst för att det nu satsas stort på infrastruktur i Sverige och vi har många spännande projekt att vänta.
Lars Wretman, försäljningschef Bygma