Bygma slår ett slag för ett hjärtsäkert Sverige

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem överlever bara cirka 5 procent. Genom att installera hjärtstartare på alla sina anläggningar runt om i Sverige vill Bygma vara med och bidra till att hjärtsäkra Sverige.

Vid hjärtstopp gäller det att agera fort. En hjärtstartare i kombination med hjärt- och lungräddning är enda sättet att rädda liv när någon drabbas. Många som drabbas är till synes helt friska, aktiva människor utan några symtom. I höst installerar Bygma hjärtstartare på alla 16 anläggningar runt om i landet samt på huvudkontoret i Stockholm. Bygma vill vara med och hjärtsäkra Sverige. I samband med installationen får medarbetarna en utbildning i hur apparaterna fungerar.

- Det känns riktigt bra att jobba inom ett företag som ser vikten av att investera i detta och som tar ansvar på det här sättet, gentemot både kunder och personal, säger Lars Wretman, försäljningschef och projektledare i arbetet med hjärtstartarna.

Hjärtstartarna är i princip självinstruerande, med en röst som vägleder användaren genom alla steg i hjärt- och lungräddningen. De kommer att placeras lättillgängligt, för skulle en kund eller någon i personalen drabbas av hjärtstopp, ska det gå snabbt att gripa in; en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter betyder 75 procents chans till överlevnad. Ju tidigare stöt, desto större chans. En hjärtstartare kan hanteras av de flesta – det går inte att göra fel. Det enda som är fel är att inte göra något alls.

- Naturligtvis hoppas vi att hjärtstartarna inte ska komma att behövas, men om behovet uppstår känns det bra och självklart att anläggningarna och våra medarbetare har beredskap, säger Urban Johansson, vd Bygma.

Tillgången på hjärtstartare är en aktuell och flitigt debatterad fråga i Sverige. Riksdagen beslutade 2013 att regeringen bör se över möjligheten att lagstifta om att det ska finnas hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. I beslutet konstaterades att hjärtstartare borde vara lika självklara i till exempel gallerior och på arbetsplatser som brandsläckare. Regeringens utredning är klar i maj 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.se

Lars Wretman, försäljningschef Bygma Gruppen AB, 070-459 15 54, lwn@bygma.se


Länkar/tips:

http://www.hjartstartarregistret.se (Här hittar du din närmsta hjärtstartare!)

App för smartphones: Rädda hjärtatBygma Gruppen AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Naturligtvis hoppas vi att hjärtstartarna inte ska komma att behövas, men om behovet uppstår känns det bra och självklart att anläggningarna och våra medarbetare har beredskap.
Urban Johansson, vd Bygma
Det känns riktigt bra att jobba inom ett företag som ser vikten av att investera i detta och som tar ansvar på det här sättet, gentemot både kunder och personal.
Lars Wretman, försäljningschef och projektledare i arbetet med hjärtstartarna