Bygmabarometern 2014: Svenska konsumenter beredda betala mer för miljövänligt byggmaterial av hög kvalitet

Svenska konsumenter prioriterar i allt högre utsträckning kvalitet framför pris när det gäller byggvaror. För andra året i rad visar Bygmabarometern att en övervägande majoritet, 91 procent (87 %, år 2013), uppger sig vara beredda att betala mer för bygg­­material av högre kvalitet jämfört med billigare alternativ.

Betalningsviljan för högre kvalitet, såväl som för mer miljövänligt och närproducerat bygg­material, har ökat jämfört med föregående års undersökning. Ett intressant resultat inte minst med tanke på att många aktörer inom byggvaruhandeln de senaste åren har valt att kriga med hjälp av låga priser. Andelen som anser att det är viktigt att byggmaterialet är billigt har på ett år minskat från 61 till 56 procent.

- Vi ser mycket positivt på utvecklingen när det gäller konsumenternas intresse för kvalitet och kunskap. Det stärker oss eftersom det är prioriterade områden som vi hela tiden strävar efter att utveckla, säger Urban Johansson, vd för Bygma, en bygg­handel vars primära mål­grupp är de professionella hantverkarna.

För ett år sedan sa sig 59 procent vara beredda att betala mer för byggmaterial som fram­ställts med mindre miljöpåverkan jämfört med billigare alternativ – en siffra som i år har ökat till 65 procent. Än större är ökningen när det gäller närproducerat byggmaterial; 59 procent säger sig vara beredda att betala mer för närproducerat, jämfört med 51 procent i fjol. Samtidigt har andelen som anser att miljömärkning av byggmaterial är viktigt ökat, från 39 procent i fjol till hela 46 procent i år.

- Att intresset för miljövänligt och närproducerat har ökat, ser jag som en väckarklocka för hela branschen. Hållbarhetsfrågorna har kommit för att stanna och tillhör ett område där vi inom bygghandeln har en hel del att jobba vidare med, säger Urban Johansson.

Bygmabarometern visar också att konsumenterna vill ha mer information vad gäller olika kvaliteter på byggmaterial. En klar majoritet, 81 procent (81 %), tycker att det är viktigt att bygghandlare informerar om detta. Nästan lika många, 79 procent (76 %) tycker att det är viktigt att den anlitade hantverkaren inför inköpen initierar diskus­sioner om olika kvaliteter. I själva verket är det bara i knappt hälften av de fall, 43 procent (40 %), där en hantverkare anlitats och gjort inköpen, som denne först har initierat en sådan diskussion med bestäl­laren.

- Vi kommer framöver att, tillsammans med proffsen, jobba vidare med de här frågorna för att få ännu nöjdare och mer välinformerade slutkunder.

Bygmabarometern bekräftar därtill det som många redan anade; att svenskarna är ett reno­veringsglatt släkte. Hela 82 procent (81 %) av respondenterna uppger att de har genom­fört en renovering eller nybyggnation de senaste tre åren, alterna­tivt planerar att genomföra en de kommande tre.

Fakta om undersökningen: Bygmabarometern genomförs av analysinstitutet YouGov. Under perioden 24-28 september 2014 har sammanlagt 1 015 CAWI-intervjuer genomförts med män och kvinnor, 25-74 år, som äger sin bostad och/eller äger ett fritidshus. Denna grupp utgörs av 74 procent av Sveriges befolkning. Läs mer om undersökningen på: www.bygma.se

För mer information, vänligen kontakta: 

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.seBygma Gruppen AB
är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att intresset för miljövänligt och närproducerat har ökat, ser jag som en väckarklocka för hela branschen. Hållbarhetsfrågorna har kommit för att stanna och tillhör ett område där vi inom bygghandeln har en hel del att jobba vidare med.
Urban Johansson, vd Bygma
Vi kommer framöver att, tillsammans med proffsen, jobba vidare med de här frågorna för att få ännu nöjdare och mer välinformerade slutkunder.
Urban Johansson, vd Bygma
Vi ser mycket positivt på utvecklingen när det gäller konsumenternas intresse för kvalitet och kunskap. Det stärker oss eftersom det är prioriterade områden som vi hela tiden strävar efter att utveckla.
Urban Johansson, vd för Bygma