Bygmabarometern 2015: Allt fler villiga betala mycket mer för närproducerat byggmaterial

När svenska konsumenter har sagt sitt i årets Bygmabarometer visar det sig att andelen som är villig att betala mycket mer för närproducerat byggmaterial har ökat Mer än hälften kan tänka sig att producera sin egen el. I undersökningen ställs frågor om byggmaterial i relation till faktorer som kvalitet, pris och miljö. Många resultat ligger stabilt på samma nivåer som tidigare år; till exempel är god kvalitet och estetik fortfarande långt viktigare än pris när man väljer virke.

För tredje året i rad visar Bygmabarometern att en klar majoritet, 89 procent, säger sig vara beredd att betala mer för bygg­­material av hög kvalitet jämfört med billigare alternativ. Betalningsviljan för högre kvalitet, såväl som för mer miljövänligt och närproducerat byggmaterial, ökade redan i förra årets undersökning och ligger i år kvar på den högre nivån. Andelen som anser att det är viktigt att byggmaterial är billigt minskade förra året från 61 till 56 procent och ligger nu kvar på samma nivå, 55 procent.

­– Självklart är det oerhört positivt att resultaten håller i sig när det gäller konsumenternas intresse för kvalitet och miljö. Det stärker oss eftersom det är prioriterade områden som vi hela tiden strävar efter att utveckla, säger Urban Johansson, vd för Bygma, en bygg­handel vars primära mål­grupp är de professionella hantverkarna.

För ett år sedan sa sig 59 procent vara villiga att betala mer för närproducerat byggmaterial, jämfört med 51 procent 2013 – en siffra som i år är 61 procent. Även om årets ökning inte är signifikant säkerställd visar den att trenden håller i sig. Därtill har andelen som kan tänka sig att betala mycket mer för närproducerat ökat från sex till nio procent, något som ytterligare stärker trenden.

Bygmabarometern visar också att konsumenter vill ha mer information vad gäller olika kvaliteter på byggmaterial. Nästan åtta av tio tycker att det är viktigt att den anlitade hantverkaren inför inköpen initierar en kvalitetsdiskus­sion. I själva verket har de hantverkare som anlitats inte ens i fyra fall av tio initierat en sådan diskussion med bestäl­laren.

– Vi har det senaste året på allvar kommit igång med vårt arbete kring hållbart byggande, bland annat genom att som första bygghandel bli medlemmar i Sweden Green Building Council. Vi vill bidra till att sprida kunskap och samtidigt underlätta för våra proffskunder att göra så. Nu jobbar vi, tillsammans med dem, vidare med de här frågorna. Det ligger i allas vårt intresse att ha nöjda och välinformerade slutkunder, säger Urban Johansson.

I årets Bygmabarometer fanns även frågor om vilka åtgärder man tror är viktiga för att våra bostäder ska bli mer klimat- och miljövänliga. Nästan nio av tio anser att tilläggsisolering av golv, väggar och/eller fönster är en viktig eller mycket viktig åtgärd, vilket kanske inte överraskar så stort. Men, att så många som två av tre anser att en viktig eller mycket viktig åtgärd är att helt eller delvis bli självförsörjande av el, får nog en del att lyfta på ögonbrynen. Därtill är redan, alternativt planerar, 14 procent att bli, helt eller delvis självförsörjande av el, medan 41 procent kan tänka sig att bli helt eller delvis självförsörjande. Det innebär att mer än hälften kan tänka sig att sörja för sin egen elproduktion, åtminstone delvis; en siffra som kanske får brynen att åka upp ytterligare – samtidigt som den är talande för vår tid.

Bygmabarometern bekräftar därtill att svenskarna är ett renoveringsglatt släkte. Inte mindre än 80 procent av dem som äger sin bostad och/eller ett fritidshus uppger att de har genom­fört en renovering eller nybyggnation de senaste tre åren, alterna­tivt planerar att genomföra en de kommande tre.

Fakta om undersökningen: Bygmabarometern genomförs av analysinstitutet YouGov. Under perioden 18-21 september 2015 har sammanlagt 1 006 CAWI-intervjuer genomförts med män och kvinnor, 25-74 år, som äger sin bostad och/eller ett fritidshus. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.


För mer information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.se




Bygma Gruppen AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av cirka 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar, som tillsammans omsätter drygt 1 miljard SEK.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Självklart är det oerhört positivt att resultaten håller i sig när det gäller konsumenternas intresse för kvalitet och miljö. Det stärker oss eftersom det är prioriterade områden som vi hela tiden strävar efter att utveckla.
Urban Johansson, vd Bygma
– Vi har det senaste året på allvar kommit igång med vårt arbete kring hållbart byggande. Vi vill bidra till att sprida kunskap och samtidigt underlätta för våra proffskunder att göra så. Nu jobbar vi, tillsammans med dem, vidare med de här frågorna. Det ligger i allas vårt intresse att ha nöjda och välinformerade slutkunder.
Urban Johansson, vd Bygma