Bygmas första HR-chef sätter laget före jaget

Bygghandeln Bygma har tillsatt sin första HR-chef, Louise Holmgren, som tidigare har varit på bland annat Tikkurila Sverige (f d Alcro-Beckers), Peab, Carlsberg och senast vid Svenska kyrkan, Nationell nivå. Louise Holmgren kommer även att ingå i ledningsgruppen.

- Jag har jobbat i organisationer och tjänsteföretag med välkända varumärken. Det har gett mig en bred HR-erfarenhet. För mig är det självklart att HR används ur ett affärsmässigt perspektiv; när medarbetarskapet och ledarskapet stärks, stärks affären. Uppdraget är att förvalta, förädla och utveckla medarbetarskapet, ledarskapet och medverka till att skapa förutsättningar för goda prestationer, säger Louise Holmgren.

I HR-arbetet fokuserar Louise Holmgren på de fyra huvudprocesserna; attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla. Ett av målen är att talangerna på arbetsmarknaden ska välja Bygma i konkurrensen med liknande arbetsplatser.

- Vi ska attrahera och rekrytera, för vår verksamhet, rätt personer. Bygma är en attraktiv arbetsplats och vi ska fortsätta att erbjuda en bra arbetsmiljö och ett gott medarbetarklimat, säger Louise Holmgren.

- Att stärka Bygmas organisation med en HR-funktion är ett sätt att strukturera vårt växande bolag. Vi är oerhört glada över att Louise Holmgren tackat ja till tjänsten. Hon har en gedigen kompetens och en bakgrund som kompletterar vår organisation på ett utmärkt sätt, säger Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB.

Louise Holmgren drar ofta paralleller med lagidrott i beskrivningen av hur ett bra företag fungerar och lever själv enligt mottot ”laget före jaget”. Som lagspelare hjälps alla åt, och samtidigt måste det ges utrymme för personer som vågar testa nytt – för att hela laget ska nå resultat.

- Vi måste våga lita på varandra och på varandras kompetenser. Inom idrottskulturen är det tydligt och klart för var och en hur man bidrar till mål i matchen, och med den tydligheten kan det finnas stor möjlighet att skapa en vinnarkultur även inom ett bolag.

Louise Holmgren tillträdde tjänsten som HR-chef den 1 december, 2014.För mer information, vängligen kontakta:

Louise Holmgren, HR-chef BygmaGruppen AB, 070-382 97 67, lhn@bygma.se

Urban Johansson, VD BygmaGruppen AB, 070-432  35 30, ugj@bygma.se
Bygma Gruppen AB
är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Vi ska attrahera och rekrytera, för vår verksamhet, rätt personer. Bygma är en attraktiv arbetsplats och vi ska fortsätta att erbjuda en bra arbetsmiljö och ett gott medarbetarklimat.
Louise Holmgren, HR-chef Bygma
- Vi måste våga lita på varandra och på varandras kompetenser. Inom idrottskulturen är det tydligt och klart för var och en hur man bidrar till mål i matchen, och med den tydligheten kan det finnas stor möjlighet att skapa en vinnarkultur även inom ett bolag.
Louise Holmgren, HR-chef Bygma
- Att stärka Bygmas organisation med en HR-funktion är ett sätt att strukturera vårt växande bolag. Vi är oerhört glada över att Louise Holmgren tackat ja till tjänsten. Hon har en gedigen kompetens och en bakgrund som kompletterar vår organisation på ett utmärkt sätt.
Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB