Dags tillkännage de första Bygmastipendiaterna på Luleå gymnasieskola

I vintras instiftade bygghandelskedjan Bygma ett stipendium för elever som går sista året på Bygg- och anläggningsprogrammet på fem av landets gymnasieskolor. Nu har det blivit dags att för allra första gången dela ut stipendiet på Luleå gymnasieskola. Onsdagen den 11 juni, i samband med skolavslutningen, tillkännager rektor Stefan Johansson vilka stipendiaterna är.

På Luleå gymnasieskola är det elever med inriktning Husbyggnad respektive Plåt som får söka Bygmastipendiet. Speciellt är just det att eleverna själva kan söka och i ansökan förväntas berätta om sina yrkesmässiga framtidsplaner. En stor fråga för branschen är att allt för få ung­dom­ar väljer att satsa på byggsektorn, med en stor avsaknad av kompetens inom flera områden som resultat. Syftet med stipendiet är att uppmuntra elever att välja byggbranschen – och att stanna kvar där. Bygma vill bidra till att vinna tillbaka branschens yrkesstolthet.

- Målet med Bygmastipendiet är att lyfta fram unga förebilder i skolans värld och samtidigt upp­muntra och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg, säger Urban Johansson, vd för Bygma.

Bygma anslår 10 000 kronor per skola, en summa som en jury inför varje läsårsavslutning fritt får fördela mellan 1-2 avgångselever. Eleverna kan själva söka stipendiet, men det går också att nomi­nera någon. Sökanden ska ha utmärkt sig genom ett utmärkt studieresultat, eller genom att ha gjort en anmärkningsvärd uppryckning under sin skolgång och därmed ha visat att det är möjligt att vända en nedåtgående spiral.

Utöver prissumman kan Bygma bistå stipen­diaterna med kontakter för framtida praktik och arbete. Dessutom sker ett kontinuerligt samarbete mellan Bygma och skolor på ”Bygmaorter”. Det består bland annat av att lärare och elever bjuds in till studiebesök och kundmöten, där eleverna får ta del av och lära sig om nya material, metoder och maskiner.

När: onsdagen den 11 juni, kl 10.45-11.30

Var: Hälsans Hus

Hur: I samband med avslutningen delas stipendiet ut av rektor för Luleå gymnasieskola, Stefan Johansson och Bygmas platschef i Luleå, Micael Larsson

Intresserade medier är välkomna att närvara.

Bygmastipendiet delas ut för första gången våren 2014, på följande skolor: Luleå gymnasieskola, Luleå, Kaplanskolan, Skellefteå, Kista gymnasium, Stockholm, Sundsvalls gymnasium, Sundsvall, samt Örnsköldsviks gymnasium, Örnsköldsvik. Tillkänna­givanden och ceremonier varierar tidsmässigt mellan skolorna. Fler skolor kan komma att bli aktuella för stipendiet framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Johansson, rektor Luleå gymnasieskola, 070-677 29 65, stefan.johansson@skol.lulea.se

Micael Larsson, platschef Bygma Luleå, 070-271 66 08, mln@bygma.se

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.se

Bygma Gruppen AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anlägg­ningar fördelat i hela Norden, med 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.

Taggar:

Prenumerera

Citat

- Målet med Bygmastipendiet är att lyfta fram unga förebilder i skolans värld och samtidigt upp­muntra och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg.
Urban Johansson, vd Bygma