Första Bygmastipendiaterna utsedda på Luleå gymnasieskola

Två elever vid Bygg- och anläggningsprogrammet på Luleå gymnasieskola blev i dag skolans första elever någonsin att motta Bygmastipendiet. Stipendiet, som instiftades i vintras av bygghandelskedjan Bygma i syfte att gynna återväxten inom byggbranschen, riktar sig till elever som går sista året på Bygg- och anläggningsprogrammet på ett urval av landets gymnasieskolor. 

Det var rektor Stefan Johansson som i samband med skolavslutningen tillkännagav vinnarna: Petter Henriksson, klass BA3 plåt, och Simon Myrestam, klass BA3 hus. Rektor läste upp motiveringarna och överlämnade diplom, medan Bygmas platschef, Micael Larsson, överräckte en check till eleverna, à 5 000 kronor, samt en verktygslåda med ett innehåll som stipendiaterna förhoppningsvis snart får bruk för i arbetslivet.

På Luleå gymnasieskola är det eleverna på inriktning Husbyggnad respektive Plåt som får söka Bygma­stipendiet. Speciellt är just det att eleverna själva kan söka och i ansökan förväntas berätta om sina yrkesmässiga framtidsplaner. En stor fråga för branschen är att allt för få ung­dom­ar väljer att satsa på byggsektorn, med en stor avsaknad av kompetens inom flera områden som resultat. Syftet med stipendiet är att uppmuntra elever att välja byggbranschen – och att stanna kvar där. Bygma vill bidra till att vinna tillbaka branschens yrkesstolthet. Rektorn vid Luleå gymnasium, såväl som kommunens utbildningsförvaltning har välkomnat initiativet.

- Det är hedrande att få lämna över stipendier till två elever som båda har gjort väldigt bra ifrån sig under sin tid hos oss och som vi verkligen hoppas väljer att stanna inom branschen. Bygg­branschen behöver all draghjälp den kan få för att locka duktiga och drivna ungdomar. I Luleå har vi gott om sökande till bygg- och anläggningsprogrammet och det är viktigt att uppmuntra duktiga ungdomar att vilja satsa vidare inom byggsektorn nu och i framtiden, säger Stefan Johansson, rektor.

Bygma anslår 10 000 kronor per skola, en summa som juryn inför varje läsårsavslutning fritt får fördela mellan 1-2 avgångselever. Eleverna kan själva söka stipendiet, men det går också att nomi­ne­ra någon. Sökanden ska ha utmärkt sig genom ett utmärkt studieresultat, eller genom att ha gjort en anmärkningsvärd uppryckning under sin skolgång och därmed ha visat att det är möjligt att vända en nedåtgående spiral.

Utöver prissumman kan Bygma bistå stipen­diaterna med kontakter för framtida praktik och arbete. Dessutom sker ett kontinuerligt samarbete mellan Bygma och skolan, som bland annat består av att lärare och elever bjuds in till studiebesök och kundmöten, där eleverna får ta del av och lära sig om nya material, metoder och maskiner.

Bygmastipendiet delas ut för första gången våren 2014, på följande skolor: Luleå gymnasieskola, Luleå, Kaplanskolan, Skellefteå, Kista gymnasium, Stockholm, Sundsvalls gymnasium, Sundsvall, samt Örnsköldsviks gymnasium, Örnsköldsvik. Tillkänna­givanden och ceremonier tidsmässigt mellan skolorna. Fler skolor kan komma att bli aktuella för stipendiet framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Johansson, rektor Luleå gymnasieskola, 070-677 29 65, stefan.johansson@skol.lulea.se

Micael Larsson, platschef Bygma Luleå, 70 271 66 08, mln@bygma.se

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.se

Bygma Gruppen AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anlägg­ningar fördelat i hela Norden, med 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det är hedrande att få lämna över stipendier till två elever som båda har gjort väldigt bra ifrån sig under sin tid hos oss och som vi verkligen hoppas väljer att stanna inom branschen. Bygg­branschen behöver all draghjälp den kan få för att locka duktiga och drivna ungdomar. I Luleå har vi gott om sökande till bygg- och anläggningsprogrammet och det är viktigt att uppmuntra duktiga ungdomar att vilja satsa vidare inom byggsektorn nu och i framtiden.
Stefan Johansson, rektor Luleå gymnasium