Fortsatt stort intresse för miljövänligt byggande

 

Svenska bostadsägares intresse för miljön är fortsatt högt. Att använda svenskt, miljömärkt byggmaterial, gärna måttbeställt, är särskilt populärt. Likaså att skaffa energieffektiva fönster och att tilläggsisolera. Det framgår av senaste Bygmabarometern.

YouGov har för sjätte året i rad intervjuat drygt 1 000 personer som äger sitt boende. De har fått svara på frågor kring boende och byggande, bland annat några kring miljövänligt byggande.

Att använda svenskt, miljömärkt byggmaterial liksom att måttbeställa sitt material är mest populärt. Fler än hälften att de tillfrågade anger att de planerar eller kan tänka sig att använda det i syfte att klimatanpassa sina hem eller fritidshus.

Populärt är också att skaffa energieffektiva fönster. Det är den åtgärd som flest uppger att de redan har vidtagit (25%) och cirka fyra av tio planerar eller kan tänka sig att skaffa. Att tilläggsisolera är den åtgärd som näst flest redan vidtagit (16%) och även här uppger cirka fyra av tio att det är något de kan tänka sig att göra.

Nära hälften av de tillfrågade uppger också att de planerar eller kan tänka sig att installera solceller.

 

– Bygmas undersökning bekräftar den trend vi ser hos Sweden Green Building Councils medlemmar och i samhället. Genom Miljöbyggnad, som är Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader, stödjer vi den utvecklingen genom att livscykelanalyser nu är en del i certifieringen. Det är ett sätt att premiera val av byggvaror med lägre klimatpåverkan och samtidigt öka efterfrågan på miljövarudeklarationer för byggmaterial. Jag är övertygad om att en miljöcertifiering också höjer bostadens värde, det bekräftas även av att bankerna ger fördelaktiga lånevillkor genom gröna bolån, säger Maria Forsgren, tf chef Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council.

 

– Just hållbarhetsfrågor är något vi driver hårt själva, så det är oerhört glädjande att se att intresset för svenskt och miljövänligt håller i sig, kommenterar Carl Evedius, inköps- och marknadschef för Bygma i Sverige.

 

Fakta om undersökningen:

Bygmabarometern genomförs av det globala undersökningsföretaget YouGov. Under september 2018 genomfördes sammanlagt 1008 CAWI-intervjuer med ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldern 25-74 år, som äger sin bostad och/eller fritidshus. Denna grupp utgör 69% av Sveriges befolkning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Evedius, marknadschef Bygma, 08-519 425 24, ces@bygma.se
Kai Sundström, tf marknads- och kommunikationschef, Sweden Green Building Council, kai.sundstrom@sgbc.se, 070-870 63 00

 

Bygma AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat på Sverige, Danmark samt Island och har cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 17 anläggningar, som tillsammans omsätter 1,2 miljarder SEK.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Bygmas undersökning bekräftar den trend vi ser hos Sweden Green Building Councils medlemmar och i samhället. Genom Miljöbyggnad, som är Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader, stödjer vi den utvecklingen genom att livscykelanalyser nu är en del i certifieringen. Det är ett sätt att premiera val av byggvaror med lägre klimatpåverkan och samtidigt öka efterfrågan på miljövarudeklarationer för byggmaterial. Jag är övertygad om att en miljöcertifiering också höjer bostadens värde, det bekräftas även av att bankerna ger fördelaktiga lånevillkor genom gröna bolån.
Maria Forsgren, tf chef Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council
Just hållbarhetsfrågor är något vi driver hårt själva, så det är oerhört glädjande att se att intresset för svenskt och miljövänligt håller i sig.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef för Bygma i Sverige