Hållbarhetsturné ska peppa lokala byggentreprenörer

Många byggentreprenörer har ännu inte hunnit sätta sig in i hållbarhetsfrågor; än mindre börjat driva ett medvetet miljöarbete. I början av november åker Bygma ut på turné med Hållbarhetsdagen, som hålls på sex av företagets filialer runt om i landet, från Stockholm i söder till Luleå i norr. Syftet är att väcka nyfikenhet och inspirera – och förklara hur miljöarbete kan löna sig.

Temat för turnén är, som namnet skvallrar om, hållbart byggande. Seminarier, minimässa med Bygmas mest miljömedvetna leverantörer – och mingel för branschfolket. Hållbarhetsdagen är tänkt att fungera som startskott för de aktörer i byggbranschen som ännu inte kommit igång, eller kommit så långt, med sitt miljöarbete. Bygma vill förklara nyttan av fortbildning och inspirera till ett ökat fokus på miljöfrågor. Det går undan nu; att inte vara med i utvecklingen kan innebära att man på sikt försvinner från branschkartan.

– Hållbarhetsturnén ligger helt i linje med vår syn på hållbarhet och kvalitet, något som redan i dag genomsyrar vår verksamhet, exempelvis när det gäller transporter, produktval och samarbeten, säger Urban Johansson, vd Bygma.

Syftet med dagen är att på ett begripligt sätt förklara och besvara frågor om hållbarhet. Det blir information om nya lagar och regler som påverkar branschen, diskussioner kring hur slutkundens krav håller på att förändras samt hur man som hantverkare kan förbereda sig för att möta en ökad efterfrågan på hållbart byggande.

I våras blev Bygma medlemmar i Sweden Green Building Council (SGBC), en förening som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen, och därmed först ut av alla bygghandelskedjor att skapa goda förutsättningar för grönt byggande. Representanter för SGBC finns med bland talarna på Hållbarhetsdagen. Bland programpunkterna i övrigt står en rad paneldeltagare med lokal förankring, från både kommun och näringsliv.

– Vi hoppas träffa såväl befintliga som potentiella nya kunder, fastighetsägare och byggherrar, kommuner och andra och ha intressanta och givande diskussioner med fokus på hållbart byggande, säger Urban Johansson. 

Turnéplan

10 november – Bygma Västerås

11 november – Bygma Stockholm/Trollbäcken

12 november – Bygma Sundsvall

17 november – Bygma Umeå

18 november – Bygma Skellefteå (Nord)

19 november – Bygma Luleå

Läs mer: www.bygma.seFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, vd BygmaGruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.se

Carl Evedius, marknadschef BygmaGruppen AB, 070-432 35 39, ces@bygma.se

Bygma Gruppen AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av cirka 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar, som tillsammans omsätter drygt 1 miljard SEK.

Prenumerera

Media

Media