Inspirerande Hållbarhetsturné bjöd in lokala byggentreprenörer på sex orter

Under två veckor i november har Bygma turnerat med Hållbarhetsdagen, med seminarier på sex av företagets filialer runt om i landet, från Stockholm i söder till Luleå i norr. Syftet var att väcka nyfikenhet och inspirera – och förklara hur hållbarhetsarbete kan löna sig även för den lite mindre byggentreprenören.

Hållbarhetsdagen bjöd på ett seminarium, med syfte att på ett begripligt sätt förklara och besvara frågor om hållbarhet. Det vankades diskussioner bland annat om hur slutkundens krav håller på att förändras samt hur man som hantverkare kan förbereda sig för att möta en ökad efterfrågan på hållbart byggande. Därtill var det mingel för branschfolket och minimässa med några av Bygmas leverantörer.

Bland talarna fanns en representant för Sweden Green Building Council (SGBC), som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen. En annan talare var arkitekten Varis Bokalders, som pratade om sunda materialval och energieffektivitet, men även lyfte blicken mot hållbart byggande i Europa. Därtill bjöd turnén på talare med lokal förankring, från kommun och näringsliv, där kommunrepresentanterna berättade om byggplaner och förväntningar på de lokala entreprenörerna.

I Skellefteå var en av talarna Evelina Fahlesson, ordförande Bygg- och Miljönämnden. Hon tyckte att Hållbarhetsdagen var givande:

– Jag tycker att det är roligt att en aktör inom bygghandeln är med och driver frågorna inom hållbart byggande. Ju mer kunskap byggentreprenören har om hållbart byggande, desto bättre för Skellefteå.

Bygmas vd, Urban Johansson, sammanfattar turnén:

– Det här var ett sätt att dela den kunskap som finns i branschen och som är nyttig för våra kunder och samarbetspartners. Bland annat diskuterades vad hållbart byggande betyder i praktiken och hur det påverkar affären. Det är viktigt för vår bransch att hänga på hållbarhetståget och vi kommer fortsätta jobba med detta på olika sätt. Vi är otroligt glada för alla positiva reaktioner från besökarna. Det bådar gott för framtiden!

Bygmas hållbarhetsturné besökte Västerås, Stockholm/Trollbäcken, Sundsvall, Umeå, Skellefteå och Luleå.

Bildtexter:

1. Jesper Klefsjö, avdelningschef investering i Luleå kommun, en av talarna på Bygmas Hållbarhetsdag i Luleå, pratade om nuläget, byggplanerna och om förväntan på entreprenörerna. 

2. Urban Johansson, vd Bygma, i samspråk med Jesper Klefsjö, avdelningschef investering i Luleå kommun, under en paus på Bygmas Hållbarhetsdag.

3. Arkitekten och författaren Varis Bokalders (t h), var en återkommande talare på Bygmas Hållbarhetsturné. Här i samspråk med Bygmas försäljningschef, Lars Wretman.

4. Varis Bokalders, arkitekt och författare, var en återkommande talare på Bygmas Hållbarhetsturné. Här i samspråk med (fr v) Petra Binken, Bygma, och Carola Maphosa-Blomqvist, Norra Timmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, vd BygmaGruppen AB, 070-432 35 30, ugj@bygma.se

Carl Evedius, marknadschef BygmaGruppen AB, 070-432 35 39, ces@bygma.se

Bygma Gruppen AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av cirka 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar, som tillsammans omsätter drygt 1 miljard SEK.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Jag tycker att det är roligt att en aktör inom bygghandeln är med och driver frågorna inom hållbart byggande. Ju mer kunskap byggentreprenören har om hållbart byggande, desto bättre för Skellefteå.
Evelina Fahlesson, ordförande Bygg- och Miljönämnden och en av talarna i Skellefteå
– Det här var ett sätt att dela den kunskap som finns i branschen och som är nyttig för våra kunder och samarbetspartners. Bland annat diskuterades vad hållbart byggande betyder i praktiken och hur det påverkar affären. Det är viktigt för vår bransch att hänga på hållbarhetståget och vi kommer fortsätta jobba med detta på olika sätt. Vi är otroligt glada för alla positiva reaktioner från besökarna. Det bådar gott för framtiden!
Urban Johansson, vd Bygma