Kvalitet viktigare än pris för svenska bostadsrenoverare

 

Den enskilt viktigaste faktorn vid val av byggmaterial är kvalitet. Hela 95% av svenska bostadsägare uppger kvalitet som ett viktigt kriterium. Även estetiken, hur materialet eller produkten ser ut, är viktig. Först på tredje plats kommer pris. Det visar Bygmabarometern, som tagits fram av undersökningsföretaget YouGov.

YouGov har för byggmaterialkoncernen Bygmas räkning för sjätte året i rad intervjuat drygt 1 000 personer som äger sitt boende. Bland annat ställdes frågan om vilka kriterier som anses viktiga vid köp av byggmaterial i samband med renovering eller om-/tillbyggnad. Hela 95% ansåg att kvalitet är ett viktigt kriterium vid valet. Därtill visar samma undersökning att man även är beredd att betala litet mer för att få det: 87% säger sig vara beredda att betala mer för ”dyrare kvalitetsmaterial”.

 – Vi är inte förvånade. Vår erfarenhet är att svenskarna är oerhört kvalitetsmedvetna och hellre betalar litet extra för att få bra material av hög kvalitet, vilket dessutom är klokt: att bara fokusera på pris kan bli dyrt i längden, kommenterar Carl Evedius, inköps- och marknadschef för Bygma i Sverige.

Även det estetiska är väldigt viktigt för svenska bostadsägare. Åtta av tio uppger det som ett viktigt kriterium vid val av byggmaterial. Först på tredje plats kommer pris, där litet drygt varannan bostadsägare tycker att det är viktigt att det är billigt. Miljömärkning och ursprung på materialet kommer först på fjärde respektive plats. Det är dock inte oviktigt, då cirka fyra av tio uppger att det är betydelsefullt, men uppenbarligen inte riktigt lika viktigt som kvalitet, estetik och pris.

 

Fakta om undersökningen: 

Bygmabarometern genomförs av det globala undersökningsföretaget YouGov. Under september 2018 genomfördes sammanlagt 1008 CAWI-intervjuer med ett riksrepresentativt urval av män och kvinnor i åldern 25-74 år, som äger sin bostad och/eller fritidshus. Denna grupp utgör 69% av Sveriges befolkning.

 

För att ta del av undersökningen och ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Evedius, inköps- och marknadschef, Bygma Sverige, 08-519 425 24, ces@bygma.se

 

Bygma AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat på Sverige, Danmark samt Island och har cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 17 anläggningar, som tillsammans omsätter 1,2 miljarder SEK.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är inte förvånade. Vår erfarenhet är att svenskarna är oerhört kvalitetsmedvetna och hellre betalar litet extra för att få bra material av hög kvalitet, vilket dessutom är klokt: att bara fokusera på pris kan bli dyrt i längden.
Carl Evedius, inköps- och marknadschef för Bygma i Sverige