Lätt gjort förebygga riskfyllda takras

I princip hela landet är nu täckt av snö, även om täcket på alla håll inte är tjockt. Mysigt med snö, tycker många, men i stora mängder kan konsekvenserna bli ödesdigra. Varje snörik vinter rapporteras om byggnader med kollapsade tak – ras som lätt hade kunnat undvikas. 

När ett tak kollapsar beror det ofta på fel i konstruktionen, som slarv och okunskap, samtidigt som stora snömängder kan vara den utlösande – ibland den enda – faktorn. Idrottshallar, lagerlokaler, jordbruksbyggnader och stall hör, på grund av sina flacka tak och stora spännvidder, till de byggnader som är mest utsatta. Förutom att rasen kan leda till personskador och i värsta fall kräva liv, medför de stora kostnader.

Vintern 2009/2010 och vintern därpå var extrema på grund av stora snömängder. Men även icke-extrema vintrar inträffar takras. Och långt fler ras hade kunnat få ödesdigra konsekvenser om det velat sig illa. Det händer också att byggnader döms ut och får stänga tillfälligt; stall och idrottshallar, men även skolor. Likaså att verksamheten på företag stoppas då akuta skador kräver reparation innan arbetsplatsen åter anses säker; riskfyllt och dyrbart.

Mikael Bylin, byggvaruhuset Bygmas chef för region Norrland, menar att många olyckor enkelt kan förebyggas.

- Det enda som behövs är ett rör, en skyffel, en plastpåse och en våg. Metoden är ingen garanti för att taket inte ska rasa, men ser man att det ens närmar sig gränsen ska man kontakta expertis, till exempel en takfirma med stor erfarenhet av takskottning, eftersom avskottningen måste ske på rätt sätt.

Om arbetet utförs felaktigt finns risken att man skapar en snedbelastning. Att det är viktigt att anlita expertis, om man inte själv har kompetensen, beror också på att själva arbetet med att få bort snö och is från tak och rännor kan orsaka skador som skapar nya problem.

Mikael Bylins tips för att förebygga takras:

o Ta ett rör med tunna väggar, t ex ett stuprör eller ett ventilationsrör, ca 100 mm i diameter. Pressa ner det i snön tills det når takytan.

o Skotta bort snön runt röret.

o Skjut in en snöskyffel under röret och fånga upp snön i röret. Lägg snön i en sophink eller plastpåse.

o Väg snön. Därefter gäller det att beräkna snöns tyngd per kvadratmeter. Det gör man genom att dividera tyngden på den snö man hämtat i röret med rörets yta i kvadratmeter.

o Resultatet jämförs sedan med de normvärden som finns på vilken tyngd taket ska tåla.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bylin, chef region Norrland, Bygma, tel: 070-323 90 70
Bygma Gruppen AB
är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 16 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.HAMMARBACKEN 12 . Box 419 . 191 24 . SOLLENTUNA . Telefon 08-519 425 20 . info@bygma.se . www.bygma.se . Org.nr. 556627-4493

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det enda som behövs är ett rör, en skyffel, en plastpåse och en våg. Metoden är ingen garanti för att taket inte ska rasa, men ser man att det ens närmar sig gränsen ska man kontakta expertis, till exempel en takfirma med stor erfarenhet av takskottning, eftersom avskottningen måste ske på rätt sätt.
Mikael Bylin, Bygmas chef region Norrland