Rekordresultat för Bygmakoncernen

På bilden: Peter H. Christiansen, vd Bygmakoncernen.

 

Bygghandelnskoncernen Bygma kan för räkenskapsåret 2018 visa på historiskt goda resultat både vad gäller omsättning och vinstnivå. Samtliga bolag inom den danskägda koncernen har bidragit till det goda resultatet, däribland det svenska dotterbolaget Bygma AB.

Årsredovisningen för danskägda Bygmakoncernen, med verksamhet även i Sverige och på Island, visar på en omsättning på motsvarande 10 740 MSEK. Jämfört med 2017 är det en ökning med 547 MSEK. vilket motsvarar 5,4%. Koncernens omsättningsökning har i sin helhet kommit från organisk tillväxt, varken förvärv eller avyttringar har bidragit till resultatet.

– Vi är mycket nöjda med årets räkenskaper och kan återigen publicera ett resultat som är det bästa i Bygmakoncernens historia, säger Peter H. Christiansen, vd Bygmakoncernen. Det är resultatet av en fokuserad strategi med ett klart och tydligt koncept. Vi har lyckats utnyttja vår starka ställning på samtliga marknader och har genom engagemang och hårt arbete lyckats öka intäkt per anställd på samtliga av våra marknader.

Resultatet före skatt uppgår till motsvarande 606 MSEK. Det är en ökning med 94 MSEK eller 18,2% jämfört med föregående år.

– Vi förväntar oss en något lägre marknadstillväxt de närmaste åren, men fortsätter att utveckla verksamheten genom att investera i vår befintliga verksamhet och genom att göra förvärv om och där relevanta möjligheter uppstår – det gäller inte minst den svenska marknaden där vi vill fortsätta att växa. Koncernen kännetecknas av energi, framsteg och entusiasm och vi har både konceptet och de ekonomiska resurserna för fortsatt tillväxt, säger Peter H. Christiansen, vd Bygmakoncernen.

– Det är oerhört glädjande att koncernen återigen kan visa upp rekordsiffror och att vi i Sverige varit med och bidragit till det fantastiska resultatet. Det svenska bolaget uppvisar en omsättning om 1 200 MSEK och även vi är fortsatt optimistiska inför framtiden, kommenterar Anders Risberg, tf vd för Bygma i Sverige.

Vid omräkning från DKK till SEK har genomgående kursen 1,36 använts (1 DKK = 1,36 SEK).

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Risberg, tf vd, Bygma Sverige, 08-519 425 22, apr@bygma.se

Peter H. Christiansen, vd Bygmakoncernen, phc@bygma.dk

 

Bygma AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av drygt 100 anläggningar fördelat på Sverige, Danmark samt Island och har cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 17 anläggningar, som tillsammans omsätter 1,2 miljarder SEK.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är mycket nöjda med årets räkenskaper och kan återigen publicera ett resultat som är det bästa i Bygmakoncernens historia. Det är resultatet av en fokuserad strategi med ett klart och tydligt koncept. Vi har lyckats utnyttja vår starka ställning på samtliga marknader och har genom engagemang och hårt arbete lyckats öka intäkt per anställd på samtliga av våra marknader.
Peter H. Christiansen, vd Bygmakoncernen
Det är oerhört glädjande att koncernen återigen kan visa upp rekordsiffror och att vi i Sverige varit med och bidragit till det fantastiska resultatet. Det svenska bolaget uppvisar en omsättning om 1 200 MSEK och även vi är fortsatt optimistiska inför framtiden.
Anders Risberg, tf vd för Bygma i Sverige
Vi förväntar oss en något lägre marknadstillväxt de närmaste åren, men fortsätter att utveckla verksamheten genom att investera i vår befintliga verksamhet och genom att göra förvärv om och där relevanta möjligheter uppstår – det gäller inte minst den svenska marknaden där vi vill fortsätta att växa. Koncernen kännetecknas av energi, framsteg och entusiasm och vi har både konceptet och de ekonomiska resurserna för fortsatt tillväxt.
Peter H. Christiansen, vd Bygmakoncernen