Svenska konsumenter vill ha kunskap och kvalitet

Svenska konsumenter prioriterar kvalitet framför pris när det gäller byggvaror. I en färsk under­sökning, genomförd av analysinstitutet YouGov, på uppdrag av Bygma, uppger hela 87 procent att de skulle vara beredda att betala mer för byggmaterial av högre kvalitet jämfört med billigare alternativ. Många aktörer inom byggvaruhandeln har de senaste åren valt att kriga med hjälp av just priset.

Undersökningen visar också att konsumenterna efterfrågar mer information när det gäller kvalitet. En klar majoritet, 81 procent, tycker att det är viktigt att bygg­handlare informerar om olika kvaliteter på byggmaterial. Bara 30 procent är nöjda med den informa­tion de får i dag.

Tre av fyra, 76 procent, tycker att det är viktigt att hantverkaren inför inköp initierar diskus­sioner om olika kvaliteter på byggmaterial. I själva verket är det bara i knappt hälften av de fall, 44 procent, där en hantverkare anlitats och gjort inköpen, som denne först har initierat en sådan diskussion med beställaren.

- Det är glädjande att konsumenterna vill ha kunskap och kvalitet i första hand. För oss är undersökningen en bekräftelse på att vi valt rätt väg, säger Urban Johansson, vd för Bygma, en bygghandel vars primära målgrupp är de professionella hantverkarna.

- Vår ambition är att, tillsammans med proffsen, jobba vidare med dessa frågor för att få nöjda, och välinformerade, slutkunder.

Konstateras kan också att svenskarna är ett renoveringsglatt släkte; inte mindre än 81 pro­cent uppger att de genomfört en renovering eller nybyggnation de senaste tre åren, alternativt planerar att genomföra en de kommande tre.


Fakta om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av analysinstitutet YouGov. Under perioden 25-29 september 2013 har sammanlagt 1 012 CAWI-intervjuer genomförts med män och kvinnor, 25-74 år, som äger sin bostad och/eller äger ett fritidshus. Denna grupp utgörs av 69 procent av Sveriges befolkning. Läs mer om undersökningen på: www.bygma.se

För mer information, vänligen kontakta: 

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB                                 070-432 35 30, ugj@bygma.seBygma Gruppen AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av 93 anläggningar fördelat i hela Norden, med 2 100 anställda. I Sverige finns 13 anläggningar. Bygma Gruppen AB omsätter cirka 850 MSEK och har som mål att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med produkter och service för den professionella bygg- och hantverkssektorn.

HAMMARBACKEN 12 . Box 419 . 191 24 . SOLLENTUNA . Telefon 08-519 425 20 . info@bygma.se . www.bygma.se . Org.nr 556627-4493

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det är glädjande att konsumenterna vill ha kunskap och kvalitet i första hand. För oss är undersökningen en bekräftelse på att vi valt rätt väg..
Urban Johansson, vd Bygma.
- Vår ambition är att, tillsammans med proffsen, jobba vidare med dessa frågor för att få nöjda, och välinformerade, slutkunder.
Urban Johansson, vd Bygma.