• news.cision.com/
  • Cabonline Group AB/
  • Cabonline överväger att emittera nya seniora säkerställda obligationer i samband med en potentiell förtidsinlösen av nuvarande seniora säkerställda obligationer med förfall i juni 2020

Cabonline överväger att emittera nya seniora säkerställda obligationer i samband med en potentiell förtidsinlösen av nuvarande seniora säkerställda obligationer med förfall i juni 2020

Report this content

För att refinansiera Cabonline Group Holding AB (publ):s (“Cabonline” eller “Bolaget”) nuvarande seniora säkerställda obligationer om 1 550 miljoner kronor med förfall i juni 2020 har Cabonline mandaterat Carnegie Investment Bank och Pareto Securities att arrangera en serie av investerarmöten med syfte att undersöka möjligheten att emittera nya seniora säkerställda obligationer. En emission av ett seniort säkerställt obligationslån denominerat i svenska kronor kan följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Bolaget har även, som beskrivs i ett separat pressmeddelande, annonserat villkorad förtidsinlösen för Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer . Villkoren för förtidsinlösen är bland annat  att den övervägda emissionen av seniora säkerställda obligationer sker.

I samband med ovan nämnde investerarmöten kommer Bolaget att presentera material som inkluderar utvald operationell  information som tidigare inte har kummincerats till marknaden (inklusive information om kommande investeringar samt B2P relaterade nyckeltal). Det fullständiga presentationsmaterialet har gjorts tillgängligt på Bolagets hemsida: https://www.cabonlinegroup.com/om-oss/investerare/obligation.

För information:

Johan Ryrberg, tf CFO Cabonline Group tel +46 70 538 76 70

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl 08:10 CET.

Om Cabonline:

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som Flygtaxi, TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och utför omkring  50 000 resor per dygn. För mer information www.cabonlinegroup.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar