Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Report this content

JULI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 380 MSEK (1 387)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 MSEK (-3)
 • Resultatet före skatt uppgick till -37 MSEK (-32)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 70 MSEK (60)
 • EBITDA uppgick till 48 MSEK (50)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -52 MSEK (-57)

JANUARI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 563 MSEK (4 344)
 • Rörelseresultatet uppgick till 26 MSEK (24)
 • Resultatet före skatt uppgick till -42 MSEK (-90)
 • EBITDA före jämförelsestörande poster uppgick till 257 MSEK (204)
 • EBITDA uppgick till 196 MSEK (170)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -27 MSEK (-66)

– Cabonline fortsatte under tredje kvartalet att leverera ett förbättrat resultat, framförallt genom tidigare förvärv och lägre kostnader i den svenska verksamheten, säger VD Peter Viinapuu. Särskilt glädjande var det också att Stockholms läns landstings i september beslöt att ge TaxiKurir och Sverigetaxi förnyat förtroende att köra färdtjänsttaxi från 1 april 2019 till 31 mars 2022, med möjlighet till förlängning ett år. Cabonline fick de högsta kvalitetspoängen av alla deltagande aktörer och vi vann därmed drygt 96 procent av den totala resevolymen. Landstinget uppskattar värdet av hela färdtjänstuppdraget till drygt 800 MSEK per år. Tilldelningsbeslutet bekräftar vår ledande position på en strategiskt viktig del av den nordiska marknaden.

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 nov kl. 16.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Olof Fransson, CFO
Tel +46 (0)70 517 20 22, e-post: olof.fransson@cabonline.com
Cabonline Group Holding AB (publ)
Box 16017, 103 21 Stockholm

Om Cabonline Group
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och drygt 6 000 fordon i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,7 miljarder kronor och utför omkring 50 000 resor per dygn.

Taggar: