Villkoren för ikraftträdande av ändringarna till Cabonlines obligationslån har uppfyllts

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA ELLER TILL PERSON SOM ÄR FOLKBOKFÖRD ELLER BEFINNER SIG I USA ELLER INOM ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten") har den 28 juli 2020 bekräftat att villkoren för ikraftträdande av ändringarna till Cabonline Group Holding AB:s (publ) ("Bolaget") säkerställda obligationslån med ISIN SE0013409398 ("Obligationerna") enligt det skriftliga förfarandet som initierades den 3 juli 2020 har uppfyllts.

Den 22 juli 2020 meddelade Bolaget att ändringarna till villkoren för Obligationerna hade godkänts av obligationsinnehavarna enligt det skriftliga förfarandet som initierades den 3 juli 2020 och att dessa ändringar är villkorade av att villkoren (Conditions, enligt definition i det skriftliga förfarandet) som framgår av det skriftliga förfarandet uppfylls.

Agenten har den 28 juli 2020 bekräftat att dessa villkor har uppfyllts, innebärande att de ändrade villkoren för Obligationerna har trätt ikraft.

De ändrade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbsida (www.cabonlinegroup.com).

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Viinapuu, CEO, tel +46 76 641 1006
Anneli Lindblom CFO, tel +46 76 593 8400

Om Cabonline:
abonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,5 miljarder kronor och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer information www.cabonlinegroup.com.

Prenumerera