Camanio Care tecknar nytt distributionsavtal i Kanada

Robotikföretaget Camanio Care (publ), fortsätter sin internationella expansion och har tecknat ett nytt distributionsavtal med det kanadensiska bolaget Fermanis Group Inc. för distribution av Camanio Cares produkter i Ontarioregionen, Kanada. 

-        Vi har redan idag en första kund i Kanada och ser att vi tillsammans med en ambitiös samarbetspartner och distributör såsom Fermanis Group, som redan har ett väl utvecklat nätverk inom området, kan växa ännu mer. De finns en stor tillväxtpotential inom Nordamerika. Filmen om BikeAround™jDome som producerades av Google skapar också intresse på den kanadensiska marknaden säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care AB.

Fermanis Group Inc. erbjuder konsulttjänster inom forskning, idégenerering, strategi och verksamhetsutveckling som tjänster till sina kunder som består av äldreboenden och vårdinstitutioner.

-        Vi är väldigt glada över att kunna utöka vårt erbjudande och affär till att även inkludera distribution av produkter eftersom vi redan idag arbetar med innovativa bolag som stärker livskvalitén för åldrande kanadensare, säger George Fermanis, President på The Fermanis Group Inc.

George Fermanis började sin karriär inom äldreomsorgen genom att grunda bolaget eOccupancy Senior Living, som erbjöd sälj- och marknadstjänster för tjänstebolag inom äldreomsorgen.

Enligt Business Sweden har Kanada och Sveriges sjukvårdssystem många likheter och delar en gemensam vision att kunna erbjuda offentlig sjuk- och hälsovård till alla medborgare. Kanada slår dock de flesta andra länder när det gäller kostnader, och satsar hela 11,5% av sin BNP inom sjukvården. Kanada delar också liknande utmaningar som Sverige med en åldrande befolkning och ökade sjukvårdskostnader. Många svenska lösningar är därför av intresse eftersom ny teknik, tjänster och produkter kan öka effektivitet och produktivitet, samt minska arbetsrelaterade kostnader såväl som återinskrivning av patienter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom
BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018.

Om oss

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala tjänster kopplar samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt för att uppnå den optimala mixen av digital och fysisk vård. Vi ökar både vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar