29% av unga vuxna röker

Report this content

Ny rapport om tobaksvanor

Rökningen har under en lång tid minskat i Sverige och sedan år 2003 har andelen dagligrökare halverats. Samtidigt skiljer sig nivåerna mellan olika grupper. Klart vanligast är rökning bland unga vuxna i åldrarna 17-29 år. Det framgår av rapporten ”Tobaksvanor i Sverige 2003-2018”, som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, presenterar idag vid ett seminarium i Almedalen.

Rökningen har minskat i samtliga åldersgrupper i landet men nedgången har varit minst i den yngsta åldersgruppen 17-29 år. Bland dessa var det 29 % som hade rökt någon gång den senaste månaden år 2018, vilket är mer än dubbelt så mycket som i någon annan åldersgrupp i befolkningen. Det som också särskiljer den yngsta åldersgruppen är att majoriteten av de som röker gör det sporadiskt, dvs röker då och då men inte dagligen.

- Den sporadiska rökningen, även kallad feströkning, är klart vanligast bland unga vuxna samtidigt som det är i den åldern som många festar som mest. Det ska därför bli intressant att följa utvecklingen av den sporadiska rökningen efter att den nya lagstiftningen träder i kraft som bland annat innebär förbud mot rökning på uteserveringar, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten.

Vad gäller könsskillnader var rökning vanligare bland kvinnor än bland män när mätningarna startade 2003. Men i och med att nedgången har varit störst bland kvinnor har könsskillnaderna jämnats ut. I årets mätning var det till och med en något större andel män än kvinnor som rökte (16 % respektive 14 %). Skillnaderna är större när det kommer till snusning där 25 % av männen snusar medan detta motsvaras av 6 % av kvinnorna.

 

Om undersökningen

Sedan 2013 ansvarar CAN för de så kallade Monitormätningarna. Mätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Syftet är att skatta den totala alkohol- och tobakskonsumtionen i Sverige. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet. Mätningarna genomförs genom telefonintervjuer och varje år genomförs totalt 18 000 intervjuer med 17-84-åringar.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner från www.can.se. 

 

Martina Zetterqvist
Utredare
0723-714305, martina.zetterqvist@can.se

Mats Ramstedt
Forskningsansvarig
0723-714334, mats.ramstedt@can.se

 

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media