Dela

Kontakt

 • Sara Kristensson

  Kommunikationschef


  072-371 43 21
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
  Östgötagatan 90 116 64 Stockholm
  http://www.can.se
 • Citat

  – 2023 kostade amfetamin omkring 200 kronor per gram, vilket är mindre en fjärdedel av prisnivån för 35 år sedan om man tar hänsyn till inflationen.
  Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN
  Andelen som vejpat har ökat under 2022. Det är framför allt unga vuxna som använder produkterna.
  Martina Zetterqvist
  –Att gränshandeln inte nått tidigare nivåer kan bero på ökade bränslekostnader, att nya vanor etablerats under pandemin liksom att prisskillnaderna på detaljhandelsvaror har minskat.
  Ulf Guttormsson
  - Det är viktigt att unga har tillgång till en hemsida de kan lite på, med korrekt information om alkohol, andra droger och spel.
  Lisa Lennartsdotter Ermann
  Minskningen beror framför allt på en kraftigt minskad resandeinförsel och lägre försäljning på restauranger.
  Björn Trolldal, CAN
  -Fler pojkar än flickor snusar, men relativt sett har den största ökningen skett bland flickorna.
  Ulf Guttormsson, avdelningschef vid CAN och redaktör för rapporten.
  I vissa avseenden ser vi till och med ett ökat stöd för restriktioner, exempelvis gällande uppfattningen att det bör finnas begränsningar i hur sent på kvällen alkohol ska få köpas.
  Erica Sundin
  Den yngsta åldersgruppen i mätningen sticker ut rejält, då 51% av männen använder tobak.
  Martina Zetterqvist, utredare hos CAN och en av författarna till rapporten.   
  -Det är framförallt resandeinförseln, folkölsförsäljningen och köp av smugglad alkohol som har minskat.
  Björn Trolldal på CAN
  De mår bättre, de har bättre skoltrivsel, bättre skolprestationer och de är också nöjdare med sina sociala relationer.
  Jonas Raninen
  Även om det skett stora förändringar mellan åren, uppfattar de flesta trots allt narkotika som ett problem.
  Isabella Gripe
  De minskade köpen och införseln verkar ännu inte ha påverkat själva konsumtionen av alkohol i befolkningen.
  Björn Trolldal
  − Prisökningen på cannabisprodukter bedöms framförallt bero på en ökning av halten THC, det rusgivande ämnet i cannabis.
  Ulf Guttormsson
  – Under de senaste 25 åren har unga som använt cannabis de senaste 12 månaderna legat runt 5-6 % hela tiden. Samtidigt ser vi hur uppfattningen om att det är en stor risk att använda cannabis regelbundet har minskat från 92 % till under 58 %.
  Johan Svensson, CAN.
  - Att ha blivit fotad eller filmad i en kränkande situation i samband med att man druckit alkohol är något som är vanligare idag då alla har en mobilkamera i sin hand. Bilderna kan också hamna på nätet, och det kan medföra konsekvenser, obehag eller oro för en längre tid.
  Anna Englund, utredare på CAN och redaktör för rapporten
  Att debutåldern stiger är förstås positivt ur ett skadehänseende. Särskilt eftersom vi även ser att skolungdomar som debuterar tidigare också har ett mer regelbundet bruk jämfört med de som debuterat senare.
  Martina Zetterqvist, utredare CAN
  - Den äldsta åldersgruppen tillhör en generation som har med sig vanan att dricka mer än sina föräldrar. Det handlar alltså inte om att de ökar sitt drickande när de blir äldre, utan att det är andra människor i åldersgruppen.
  Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN
  -Över en tioårsperiod har alkoholkonsumtionen minskat med 7 %, säger Björn Trolldal på CAN i en kommentar.
  Björn Trolldal, CAN
  - Medan alkoholkonsumtionen tidigare var mindre i små kommuner är den ungefär densamma som i större kommuner idag.
  Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN och en av författarna till rapporten.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp