Minskad alkoholkonsumtion med 9% sedan 2010

Report this content

-Det är framförallt resandeinförseln, folkölsförsäljningen och köp av smugglad alkohol som har minskat sedan 2010, säger Björn Trolldal på CAN.

Uppgifterna presenteras i rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019” som CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), publicerar idag.

-Systembolagets försäljning har däremot varit stabil under perioden, säger Björn Trolldal vidare.

Alkoholkonsumtionen uppgick till 8,67 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, under 2019. Det är en minskning med 2 % jämfört med 2018.

Det är framförallt vin som konsumeras i Sverige. Vin stod för 42,8 % av all alkohol som konsumerades, starköl stod för 31,9 % följt av sprit med 18,8 %. Folköl och cider stod för 4,7 % respektive 1,9%.

I tabellen redovisas de olika källorna till den alkohol som konsumerades under 2019.

Källa Andel
Systembolaget  67,2 %
Resandeinförsel  11,2 %
Restauranger  10,4 %
Köp av folköl   4,7 %
Köp av smugglad alkohol   3,2 %
Hemtillverkning   2,2 %
Internethandel   1,2 %
Summa  100 %
 

Bakgrund

Monitormätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna behandlas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. Summan av dessa delar ger en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år. Sedan starten har ungefär 350 000 personer medverkat i Monitormätningarna.

”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019”, finns att ladda ner på can.se.
https://www.can.se/publikationer/alkoholkonsumtionen-i-sverige-2019/

 

Kontaktperson:

Björn Trolldal 
Utredare med forskningskompetens 
0723-714307, bjorn.trolldal@can.se

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

-Det är framförallt resandeinförseln, folkölsförsäljningen och köp av smugglad alkohol som har minskat.
Björn Trolldal på CAN