För unga om alkohol och andra droger - ny webb

Report this content

Drugsmart - #säkerkälla i nya kläder

Sedan 1998 har webbplatsen Drugsmart varit en säker källa för unga som letar efter svar på frågor om alkohol och andra droger. Drugsmart har årligen hundratusentals besök. Nu har Drugsmart fått ett helt nytt utseende och ett fylligare innehåll.


- Det är viktigt att unga har tillgång till en hemsida de kan lite på, med korrekt information om alkohol, andra droger och spel, säger Lisa Lennartsdotter Ermann som är samordnare för drugsmart.se. Lisa arbetar på CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som driver Drugsmart.


Webbplatsen har anpassats ytterligare till målgruppen 13-19 år. Texterna är mer lättlästa än tidigare. Förutom fakta om alkohol och andra droger finns nu även fakta om spel om pengar att ta del av. Utöver detta går det också att läsa fördjupande artiklar och intervjuer.
 

- En gång kanske man besöker Drugsmart för att man söker kunskap för ett skolarbete. En annan gång kan det vara för att man har en jobbig situation i sitt liv med att man själv, kompisar eller en förälder använder alkohol eller andra droger. Drugsmart finns till för unga oavsett vilket, säger Lisa Lennartsdotter Ermann.

Se hemsidan här www.drugsmart.se
 

Kontakt

Lisa Lennartsdotter Ermann
Samordnare CAN
072-371 43 22
lisa.lennartsdotter.ermann@can.se

Illustration frn drugsmartse
 

 

Sara Kristensson
Kommunikationschef CAN
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av medlemsorganisationerna vid årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det är viktigt att unga har tillgång till en hemsida de kan lite på, med korrekt information om alkohol, andra droger och spel.
Lisa Lennartsdotter Ermann