• news.cision.com/
  • CAN/
  • Varannan ung man använder tobak – snusandet fördubblat bland kvinnor

Varannan ung man använder tobak – snusandet fördubblat bland kvinnor

Report this content

I åldersgruppen 17 till 29 år är varannan man tobaksanvändare. Det visar nya siffror från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Rapporten visar också att andelen kvinnor som snusar har ökat från 4 procent år 2007 till 8 procent år 2019.  

-Den yngsta åldersgruppen i mätningen sticker ut rejält, då 51% av männen använder tobak, säger Martina Zetterqvist, utredare hos CAN och en av författarna till rapporten.   

Rapporten ”Tobaksvanor i Sverige 2003-2019” visar att drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning i åldern 17–84 år använt tobak (rökt och/eller snusat) vid minst ett tillfälle den senaste månaden. 34 procent av männen hade använt tobak den senaste månaden, jämfört med 19 procent av kvinnorna.  

Det är framförallt snusandet som gör att männen står för en stor del av tobaksanvändningen. Ungefär var fjärde man uppgav att han hade snusat den senaste månaden. Bland kvinnor var siffran 8 procent. Majoriteten av de som snusar gör det dagligen.

-Bland kvinnorna ser vi en fördubbling av snusanvändningen sedan 2007, säger Martina Zetterqvist, utredare hos CAN och en av författarna till rapporten. 

Rapporten visar vidare att mängden cigaretter som röks per rökare har minskat rejält.

-Sedan 2003 har mängden cigaretter som röks per rökare minskat med 38 procent, säger Martina Zetterqvist. 

Bland dem som röker har andelen som röker varje dag minskat. Men även bland dem som röker varje dag syns en minskning av mängd.

Den första juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft. Då förbjöds rökning på uteserveringar och tillståndsplikt på tobaksförsäljning infördes. Rapporten jämför 2019 års konsumtion före och efter lagens tillträde. Av rapporten framgår att ingen skillnad syns i befolkningens rökvanor mellan det första och andra halvåret 2019 (före och efter att den nya lagen trätt i kraft).  CAN fortsätter att följa utvecklingen.

Rapporten ”Tobaksvanor i Sverige 2003-2019” finns här https://www.can.se/publikationer/tobaksvanor-i-sverige-2003-2019/
 

 

Rapportförfattare

Martina Zetterqvist
Utredare

martina.zetterqvist@can.se

072-371 43 05

 

Mats Ramstedt

Forskningsansvarig

mats.ramstedt@can.se

072-371 43 34


Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den yngsta åldersgruppen i mätningen sticker ut rejält, då 51% av männen använder tobak.
Martina Zetterqvist, utredare hos CAN och en av författarna till rapporten.