Minskad alkoholkonsumtion i Sverige

Report this content

-Över en tioårsperiod har alkoholkonsumtionen minskat med 7 %, säger Björn Trolldal, CAN.

Det framgår av rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018” som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, presenterar idag.

Den minskade konsumtionen bekräftas av flera andra indikatorer på konsumtionsutvecklingen i landet.

- Vi har exempelvis sett en kraftigt minskad alkoholkonsumtion i våra skolundersökningar under en längre tid, säger Björn Trolldal som är utredare hos CAN.

Även den alkoholrelaterade dödligheten har minskat liksom misshandel utomhus, som är en alkoholrelaterad brottslighet.

Alkoholkonsumtionen uppgick till 8,83 liter ren alkohol per invånare, bland dem som är 15 år och äldre, under 2018.

Under 2018 minskade även resandeinförseln av alkohol till Sverige med en fjärdedel jämfört med 2017. Mycket talar för att den försvagade kronan bidrog till detta. Samtidigt minskade alkoholkonsumtionen i landet med 2 % under samma period.

 

I tabellen redovisas de olika källorna till den alkohol som konsumerades under 2018.

Källa Andel
Systembolaget  65,6 %
Restauranger  10,6 %
Resandeinförsel  10,4 %
Köp av folköl från butik och restaurang   5,4 %
Köp av smugglad alkohol   4,4 %
Hemtillverkning   2,5 %
Internethandel   1,2 %
Summa 100 %

 

Läs hela rapporten här i länken.

 

Bakgrund

Monitormätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna behandlas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. Genom att summera dessa källor får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

 

 

Kontaktperson
Björn Trolldal
Utredare
bjorn.trolldal@can.se
072-371 43 07 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

-Över en tioårsperiod har alkoholkonsumtionen minskat med 7 %, säger Björn Trolldal på CAN i en kommentar.
Björn Trolldal, CAN