• news.cision.com/
  • CAN/
  • Debutåldern för substansanvändning går uppåt i åldrarna / pressinbjudan Göteborg

Debutåldern för substansanvändning går uppåt i åldrarna / pressinbjudan Göteborg

Report this content

Under de senaste 20 åren har den genomsnittliga debutåldern för alkohol, tobak och cannabis stigit. Bland de niondeklassare som använt alkohol och cigaretter har debuten senarelagts med i snitt ett år under denna period. Det framgår av rapporten ”Det går uppåt i åldrarna – Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019” som presenteras i Göteborg idag vid konferensen Förebygg.nu.

Under hela 20-årsperioden har det varit vanligast att debutera tidigt med rökning och alkohol, men det är också för dessa substanser som debutåldern har stigit som allra mest. Cannabis är å andra sidan den substans som skolungdomar debuterar sist med och där syns också den minsta ökningen i debutålder. Bland de niondeklassare som väl använt någon av dessa substanser är den genomsnittliga debutåldern idag 13,7 för cigarettrökning, 14 för alkohol respektive snusning och 14,5 för cannabis.

- Att debutåldern stiger är förstås positivt ur ett skadehänseende. Särskilt eftersom vi även ser att skolungdomar som debuterar tidigare också har ett mer regelbundet bruk jämfört med de som debuterat senare, säger Martina Zetterqvist, utredare och en av författarna till rapporten som producerats av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

I takt med att den genomsnittliga debutåldern, bland de som väl använt olika substanser, stigit har gruppen som debuterat före 14 års ålder minskat. För 20 år sedan hade 63 % av niondeklassare använt antingen alkohol, cigaretter, snus eller cannabis vid denna tidiga ålder, 2019 hade det sjunkit till 18 %. Nedgången är störst för substanserna alkohol och tobak.

- Trenden med allt färre skolungdomar som debuterar tidigt med olika substanser följer den utveckling som syns för konsumtionen generellt. Bland niondeklassare har vi till exempel sett en halvering i andelen som dricker alkohol sedan 1999, säger Martina Zetterqvist.

Här kan du läsa hela rapporten

Presentation i Göteborg 13/11 kl 10.00
Ulf Guttormsson, avdelningschef vid CAN och en av rapportförfattarna kommer att presentera rapporten vid ett seminarium på konferensen Förebygg.nu som äger rum på konferensanläggningen Draken i Göteborg den 13-14/11. För pressackreditering kontakta Förebygg.nu direkt. 
https://forebygg.nu/kontakt/

Om undersökningen
Data kommer från CAN:s riksrepresentativa skolundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Dessa genomförs via en enkät som besvaras i klassrumsmiljö under skrivningsliknande former. I grova drag brukar 80–85 % procent av de framslumpade klasserna medverka och runt 85 % av eleverna i de medverkande klasserna närvarar vid undersökningstillfället. Undersökningen har genomförts sedan 1971.

Om CAN:s fokusserie
Syftet med serien är att publicera kortare och mer fokuserade analyser relaterade till olika aspekter av droganvändning och, i det här fallet, debutåldern för olika substanser. Fördjupningarna är i regel baserade på material som samlats in av CAN.

Rapportförfattare
Martina Zetterqvist Utredare CAN 0723-71 43 05 martina.zetterqvist@can.se
Ulf Guttormsson Avdelningschef Analys och metod CAN 0723-71 43 19 ulf.guttormsson@can.se

Bildtext
Genomsnittlig debutålder bland elever som använt olika substanser. Årskurs 9. 1999–2019.

Genomsnittlig debutlder bland elever som anvnt olika substanser rskurs 9 19992019

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att debutåldern stiger är förstås positivt ur ett skadehänseende. Särskilt eftersom vi även ser att skolungdomar som debuterar tidigare också har ett mer regelbundet bruk jämfört med de som debuterat senare.
Martina Zetterqvist, utredare CAN