Vanligt att unga blivit filmade när de druckit

Report this content

Omkring en femtedel av de elever som druckit alkohol de senaste 12 månaderna har svarat att de blivit fotade eller filmade i en pinsam eller kränkande situation. Det visar CAN:s rapport Skolelevers drogvanor 2019.

Alkoholkonsumtionen har minskat bland skolelever under 2000-talet. Samtidigt har den alkoholrelaterade problembördan, som eleverna själva rapporterar i undersökningen, minskat. Bland gymnasieeleverna fortsätter den sjunkande trenden i årets mätning men i årskurs 9 finns tecken på att nedgången stannat av. 

Bland de elever som druckit alkohol är de vanligaste alkoholrelaterade problemen att ha haft sönder saker eller kläder eller att ha grälat. Omkring en femtedel av de elever som druckit de senaste 12 månaderna har uppgett att de blivit fotade eller filmade i en pinsam eller kränkande situation.  

- Att ha blivit fotad eller filmad i en kränkande situation i samband med att man druckit alkohol är något som är vanligare idag då alla har en mobilkamera i sin hand. Bilderna kan också hamna på nätet, och det kan medföra konsekvenser, obehag eller oro för en längre tid, säger Anna Englund, utredare på CAN och redaktör för rapporten. 

Omkring en tiondel av alkoholkonsumenterna har svarat att de har kört motorfordon, åkt med en berusad förare, råkat ut för olycka eller skadats i samband med att de druckit alkohol. 

- Det yttersta syftet med att studera droganvändningen bland skolelever är att fånga en bild av läget för att kunna förebygga just problem som är förknippade med användning, fortsätter Anna Englund. Undersökningen visar på utvecklingen av en del av dessa problem.

Undersökningen visar vidare att rökningen har fortsatt att minska bland skoleleverna. Däremot har andelen som snusar ökat två år i rad.  Den visar också att det skett enliten ökning gällande andelen elever i årskurs 9 som utan läkares ordination använt receptbelagda sömn- eller lugnade läkemedel. Under de senaste fem åren har användningen ökat från3% till 5%.  

Tabell: Andelen elever som upplevt olika typer av problem i samband med alkoholkonsumtion de senaste 12 månaderna. Procentuell fördelning bland dem som druckit alkohol senaste 12 månaderna. Årskurs 9 och gymnasiets år 2. 2019. 

   Åk 9 Gy 2
   (n=2151) n=3231)
Förstört saker eller kläder  21  26 
Blivit fotad/filmad i en pinsam/kränkande situation  20  19 
Råkat i gräl  18  24 
Problem med förhållandet till föräldrar  14 
Tappat pengar eller andra värdesaker  14  17 
Problem med förhållandet till vänner  13  12 
Kört moped, bil eller annat motorfordon  13 
Åkt moped/bil/motorfordon med berusad förare  13 

(Utdrag från tabell A på sid 25-26 i rapporten.)

 

Bakgrund  

Sedan 1971 har årliga undersökningar av alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor genomförts bland elever i årskurs 9. Undersökningarna utförs på riksrepresentativa urval av skolklasser, CAN ansvarar för undersökningarna sedan 1986. Med start 2004 inkluderas även elever från gymnasiets år 2 i urvalet. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. År 2019 uppgick antalet analyserade formulär till 5214 i årskurs 9 och 4662 i gymnasiets år 2.  

I rapporten redovisas också resultat kring elevers konsumtion, anskaffning och skador av alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat. Rapporten finns att ladda ner och beställa på www.can.se/rapport187.

 

Välkommen på presentation

Välkommen på presentation av ”Skolelevers drogvanor 2019” med Anna Englund, utredare och redaktör för rapporten.  Deltar gör även socialminister Lena Hallengren. Samtalsledare är Charlotta Rehnman Wigstad, direktör vid CAN.


Tid: den 11 dec kl 08.00  
Plats: CAN, Klara Norra Kyrkogata 34, Stockholm (Ring på porttelefon)  
  

Kontakt  

Anna Englund  
Utredare  
072-3714336  

anna.englund@can.se   

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av årsmötet. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Att ha blivit fotad eller filmad i en kränkande situation i samband med att man druckit alkohol är något som är vanligare idag då alla har en mobilkamera i sin hand. Bilderna kan också hamna på nätet, och det kan medföra konsekvenser, obehag eller oro för en längre tid.
Anna Englund, utredare på CAN och redaktör för rapporten