7 % mindre alkohol under 2020

Report this content

Under pandemiåret 2020 sjönk den självrapporterade alkoholkonsumtion med närmare 7 % jämfört med året innan, trots en ökning i den äldsta åldersgruppen. Detta visar rapporten Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2020 från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). 

Åren 2004–2020 har totalt 265 000 personer mellan 17 och 84 år besvarat konsumtionsvanefrågorna i undersökningen och 2020 års resultat baseras på 14 700 svar.

–Jämfört med föregående år sjönk konsumtionen med närmare 7 % under 2020. Minskat resande och socialt umgänge, liksom färre restaurangbesök har påverkat hur mycket man har druckit under 2020, säger Ulf Guttormsson som är rapportförfattare och avdelningschef på CAN. 

Äldre sticker ut 

De som sticker ut i undersökningen är de äldre. Den äldsta gruppen, 65–84-åringar, går på tvärs med trenden och har ökat sin konsumtion av alkohol under 2020 med 4 % jämfört med året innan. 

Unga och äldre dricker mer lika 

Alkoholanvändningen bland unga har sjunkit under 2000-talet. År 2004 var alkoholkonsumtionen i den yngsta åldersgruppen, 17–29-åringar, mer än dubbelt så hög som hos de äldsta. Under 2020 var skillnaden endast 11 %.

De som idag tillhör den äldsta gruppen har dock inte ökat sin konsumtion i takt med att de åldrats. Tvärtom är det typiska för en individ att konsumtionen avtar med stigande ålder.

–Det handlar om att man tar med sig sina alkoholvanor som man har haft tidigare i livet. Det är helt enkelt nya generationer i den äldsta åldersgruppen, säger Ulf Guttormsson. 

Män dricker mer än kvinnor 

Under den senaste 15 års-perioden har männens drickande minskat medan kvinnornas drickande har legat relativt stabilt. Trots det dricker män fortfarande nästan dubbelt så stora mängder som kvinnor gör. 

Mer än hälften, 52 %, av det som män dricker utgörs av öl. För kvinnor är den dominerande drycken vin, vilket står för 67 % av konsumtionen av alkoholhaltiga drycker. 

Minskningen i den självrapporterade alkoholanvändningen stämmer väl överens med resultaten gällande den faktiska alkoholförbrukningen, enligt Monitormätningens rapport om den totala anskaffningen för motsvarande period, CAN-RAPPORT 202: Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001–2020. 

Läs rapporten https://www.can.se/publikationer/sjalvrapporterade-alkoholvanor-i-sverige-2004-2020/

Läs om Monitorundersökningarna 

Kontakt

Ulf Guttormsson
Avdelningschef
0723-71 43 19
ulf.guttormsson@can.se

Sara Kristensson
Kommunikationschef
072-371 43 21
sara.kristensson@can.se

CAN  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning  är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. CAN grundades 1901. CAN är en del av civilsamhället med ca 50 medlemsorganisationer. Regeringen utser ordförande. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och av medlemsorganisationerna vid årsmötet. 

Prenumerera